ING komt met Internet- fonds

AMSTERDAM, 24 AUG. ING Bank gaat een nieuw beleggingsfonds op de markt brengen dat alleen maar gaat investeren in Internet-bedrijven. De bank wil wel toegeven dat de plannen bestaan voor de introductie van het fonds, maar weigert details te geven. Onder meer omdat de reguliere formele vergunning van De Nederlandsche Bank voor het beleggingsfonds nog niet binnen is.

Het Internet-beleggingsfonds is een vervolg op de ontwikkeling van twee fondsen die in het hele spectrum van bedrijven in de informatietechnolgie beleggen. Deze fondsen, een van ING Bank en van de Postbank, die tevens onderdeel is van ING Groep, trokken vorig jaar bij hun lancering belangstelling van beleggers voor een bedrag van respectievelijk ruim 500 miljoen en 650 miljoen gulden.

Ook de vermogensbeheerders Optimix en de Robeco Groep hebben aparte beleggingsfondsen die zich specifiek richten op de sector automatiseringsbedrijven.

Onlangs bleek uit onderzoek van Nipo dat tweederde van de twee miljoen beleggende Nederlandse huishoudens geld steekt in beleggingsfondsen.

Vrijwel alle Internet-bedrijven waarin een belegger kapitaal kan steken zijn genoteerd op Amerikaanse effectenbeurzen, waarvan de meeste op de schermenbeurs Nasdaq. Als ING een ruime definitie hanteert van Internet-bedrijven, kan de vermogensbeheerder van het fonds straks kiezen uit bedrijven die via Internet actief zijn, zoals de boekwinkel Amazon.com, maar ook uit ondernemingen die software leveren om op Internet te komen (Netscape, Microsoft). Een derde categorie bestaat uit bedrijven in de telecommunicatie zoals Worldcom of KPN Telecom, die profiteren van het toenemende gebruik van Internet.

De animo onder beleggers om kapitaal te investeren in deze ondernemingen verloopt grillig en heftig. In het eerste kwartaal trok de bedrijfstak rond Internet in Amerika bijna een miljard gulden nieuw investeringskapitaal (venture capital) van participatiemaatschappijen. Dat bedrag was een stijging van 54 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder.