'Informatie Zalm te gering'; CDA vraagt opheldering banktoezicht

ROTTERDAM, 24 AUG. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Zalm (Financiën) over de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht heeft gehouden op de Amsterdamse zakenbank Bank Bangert Pontier (BBP).

Niet bekend

Uit onderzoek van deze krant is gebleken dat DNB al lange tijd van deze feiten op de hoogte was, maar pas actief ingreep toen Swaab als verdachte in de publiciteit kwam. De toezichthouder bleek te hebben vertrouwd op afspraken die, op initiatief van de BBP-directie, waren gemaakt. Deze werden niet nagekomen.

CDA-Kamerlid Wijn wijst op uitlatingen die Zalm in december 1997 in de Tweede Kamer over de kwestie heeft gedaan: “Daar heeft hij de suggestie gewekt dat DNB de zaak volledig in de hand had en dat het onderzoek bij Bank Bangert Pontier er al lang zat aan te komen. Uit de nu beschikbare gegevens blijkt dat daar geen sprake van was. Zalm moet maar eens precies aangeven waarom DNB Bank Bangert Pontier al die tijd niet scherper in de gaten heeft gehouden en waarom hij in december 1997 niet een vollediger beeld heeft geschapen van de situatie. Ik ben benieuwd hoe de informatie uit NRC Handelsblad zich verhoudt tot zijn uitlatingen in de Kamer destijds.”

De Nederlandsche Bank stelde vanochtend in een verklaring dat de gegevens in deze krant “een klassiek toezichtsprobleem beschrijven waar je verschillend tegenaan kunt kijken, namelijk het moment waarop je als toezichthouder moet ingrijpen”. In de verklaring benadrukt DNB dat “sedert de reorganisatie van het Directoraat Toezicht (1 juli 1997) De Bank een integriteitsunit kent die sindsdien alle zaken over integriteit tegen het licht houdt. Bovendien maakt de voortschrijding van de techniek het mogelijk om dwarsverbanden tussen dossiers aan te leggen.”

Een woordvoerder noemde de gepubliceerde gegevens “goed gedocumenteerd, maar we betreuren het dat authentieke, zeer vertrouwelijke documenten buiten De Bank circuleren. We zijn er echter van overtuigd dat deze toezichtsinformatie nooit kan zijn gelekt door DNB-medewerkers. Tenslotte beschikken alle partijen die betrokken zijn bij het relevante strafrechtelijke en bestuurlijke dossier in deze zaak ook over de stukken.”