Fraude-officier vertrekt naar gerechtshof

Officier van justitie M. van Zwieteren wordt per 1 oktober advocaat-generaal bij het gerechtshof in Amsterdam. Van Zwieteren was medeverantwoordelijk voor het voor de rechter brengen van de Weweler- en BolsWessanen-voorkenniszaken.

Enkele jaren geleden stapte de toenmalige beursfraude-officier J. Wortel ook over naar het gerechtshof. Ook hij werd benoemd tot advocaat-generaal, wat de officiële titel is voor de officier bij het gerechtshof. Van Zwieteren en H. de Graaff namen in 1996 diverse beursfraude-zaken over van Wortel. Die had zich zonder succes beziggehouden met de vervolging bij HCS en Borsumij.

Van Zwieteren boekte wel een succes bij de Weweler-affaire. De schoonzoon van de president-commissaris van verenmaker Weweler werd veroordeeld wegens misbruik van voorkennis. Het was de eerste, en tot nu toe de laatste overwinning voor het openbaar ministerie in dergelijke zaken.

BolsWessanen volgde Van Zwieteren in eerste instantie ook, maar door haar ziekte stond ze lange tijd aan de zijlijn. De nederlaag in de BolsWessanen-affaire bleef haar daardoor bespaard. Alle verdachten werden vrijgesproken. Zij is opgevolgd door B. Swagerman, die samen met De Graaff de beursfraudezaak onder zijn hoede heeft.