De Grave denkt aan afstoten taken Defensie

DEN HAAG, 24 AUG. De in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen op Defensie, tot 2002 jaarlijks 375 miljoen gulden, dwingen volgens minister De Grave (Defensie) tot het afstoten van taken van de krijgsmacht. De regeringsfracties in de Tweede Kamer zijn dat eens met de minister, die over twee jaar in de beloofde Defensienota wil aangeven welke krijgsmachttaken moeten verdwijnen.

De Grave reageerde zaterdag op een vraaggesprek met de bevelhebber van de Landmacht (BLS), luitenant-generaal M. Schouten, in de Legerkoerier. Schouten zegt daarin dat hij de komende jaren prioriteit wil zien voor het personeelsbeleid. Hij hoopt dat de bezuinigingen niet “de harde kern” van de landmachttaken zullen treffen. Daarmee bedoelt Schouten vooral de landsverdediging in NAVO-kader, zoals de samenwerking met Duitsland in legerkorpsverband. “Je kunt moeilijk zeggen: hetzelfde werk, maar met minder middelen, dat is onverenigbaar”, aldus Schouten, die niet wilde zeggen “waar mijn ondergrens ligt”.

De Grave is het met Schouten eens dat niet meer kan worden bezuinigd met de kaasschaaf, dus met kleine kortingen over de hele linie zoals in de afgelopen regeerperiode. De Grave: “Op een gegeven moment is de kaas op, bepaalde taken moeten worden heroverwogen (...) Vredesoperaties staan hier even buiten, het gaat nu om de algemene verdedigingstaak.” Het regeerakkoord stelt dat er voor verdesoperaties vier eenheden in bataljonsgrootte moeten blijven.

De regeringsfracties in de Tweede Kamer menen ook dat nu echte keuzes inzake het afschaffen van krijgsmachttaken moeten worden gemaakt. Zijlstra (PvdA) denkt daarbij vooral aan de marine, waar hij behalve de marineluchtvaartdienst, helikopters en vier fregatten wil afschaffen. Hoekema (D66) meent dat niet te ontkomen zal zijn aan beperkingen op het materieel. VVD'er Van den Doel, wiens partij tegen verdere bezuinigingen op Defensie was, wil, totdat er in 2000 keuzes zijn gemaakt, geld vinden door investeringen in materieel uit te stellen. De CDA-fractie is tegen bezuinigingen, waartoe de (ongewijzigde) internationale situatie en financiële meevallers volgens haar geen aanleiding geven.

Hillen (CDA) verwijt de VVD onbetrouwbaar gedrag. Hij wijst erop dat VVD'er Voorhoeve, de vorige minister, begin deze maand nog waarschuwde dat viermaal 375 miljoen bezuinigen “veel te veel” is, terwijl daar volgens hem tot 2002 bovendien nog eens 120 miljoen bij komt wegens afvloeiingskosten, ziektekostenregelingen en loonstijgingen.