China kondigt kapverbod bomen af

PEKING, 24 AUG. De autoriteiten in de Chinese provincie Sichuan hebben het kappen van bomen in de bovenstroom van de Yangtze-rivier per 1 september verboden. Ook is er een graasverbod voor vee afgekondigd. Massale ontbossing is volgens de autoriteiten mede verantwoordelijk voor de omvangrijke overstromingen van de afgelopen weken in het oostelijke deel van de rivier, nabij de miljoenenstad Wuhan.

Door de ontbossing wordt het water niet vastgehouden maar stroomt het ongecontroleerd de berghellingen af. Sinds de jaren vijftig zijn in het oostelijke deel van Sichuan, met name in het Chuanxi-gebied, over een oppervlakte van ruim 110.000 vierkante kilometer bomen gekapt. Het eens bosrijke Chuanxi-gebied beslaat vier miljoen hectare. De autoriteiten hebben een omvangrijk herbebossingsproject aangekondigd om toekomstige overstromingsrampen in de benedenstroom van de rivier te voorkomen.

De massieve ontbossing in Sichuan is voornamelijk illegaal. Volgens schattingen uit 1996 gaat het om 90 tot 100 miljoen ton hout per jaar. De helft daarvan wordt gebruikt als brandstof voor boerenfamilies. Ontbossing wordt als een van de hoofdoorzaken gezien van het stijgend aantal overstromingen in het zuiden gedurende de laatste jaren. Tienduizenden hectaren bos zijn ook gesneuveld als gevolg van zure regen. Jaarlijks wordt meer dan een miljard ton kolen verbrand zonder enige vorm van milieucontrole. Ondanks enorme boomaanplanting in heel China is er tot nog toe geen keerpunt geweest in het proces van massieve ontbossing.

Het peil van de Yangtze-rivier nabij Wuhan is onverminderd hoog. Na hevige regenval gisteren wordt vandaag een nieuwe vloedgolf verwacht, maar de autoriteiten in Wuhan menen dat deze geen nieuwe bedreiging zal vormen voor de stad. In het gebied zijn 300.000 soldaten ingezet voor de bewaking van dijken. Strenge straffen zijn aangekondigd voor toenemende plunderingen.

In het noorden van China, nabij de stad Harbin, staan nog altijd honderden olievelden onder water. Ook daar wordt een nieuwe vloedgolf verwacht, na hevige regenval in de bovenloop van de Songua-rivier. (Reuters, AP)