Blankert eind 1999 weg als voorzitter van VNO-NCW

Niet bekend

Blankerts belangrijkste wapenfeit is de fusie tussen het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), waar hij van september 1992 tot juni 1996 voorzitter was, en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Blankert stuurde met zijn collega-voorzitter Rinnooy Kan van VNO vanaf 1993 aan op bundeling van de twee organisaties. Blankert was ruim een half jaar voorzitter van VNO-NCW toen de fusie op 31 december 1996 officieel werd bekrachtigd. Hij werd in juni 1996 voor drie jaar benoemd. De werkgeversvoorzitter blijft enkele maanden langer in functie, zodat zijn afscheid samenvalt met de viering van het eeuwfeest van VNO-NCW en haar rechtsvoorgangers.

Naar verluidt is een van de vice-voorzitters van VNO-NCW, Elco Brinkman, oud-voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer en nu voorzitter van bouwwerkgeversvereniging AVBB, geen kandidaat voor opvolging van Blankert. Brinkman was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens het AVBB is hij “een half jaar uit de running” wegens een aandoening aan de amandelen.

De voorzittersjaren van Blankert, die half september 58 wordt, vallen samen met de jaren waarin Nederlandse economische successen deels op het conto werden geschreven van het overleg tussen de sociale partners. Vooral in de Stichting van de Arbeid (STAR), het overlegorgaan van werkgevers en werknemers, werden akkoorden gesloten, over bijvoorbeeld de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, waar het eerste kabinet-Kok dankbaar gebruik van maakte om wetgeving door het parlement te loodsen.

Het akkoord dat dit jaar vlak voor de verkiezingen in de STAR werd gesloten over de uitvoering van de sociale zekerheid verleidde Blankert tot de uitspraak dat sociale partners “regeerakkoorden schrijven”.

Als Blankert eind volgend jaar wordt uitgezwaaid als voorzitter van VNO-NCW komt een eind aan een periode van ruim dertien jaar waarin hij aan werkgeverszijde voorzittersfuncties heeft bekleed.

Na 22 jaar voornamelijk in de bouw werkzaam te zijn geweest, werd Blankert in 1986 voorzitter-directeur van FME, de werkgeversorganisatie in de metaal- en elektrotechnische industrie. Zes jaar later volgde NCW en in 1996 VNO-NCW. Deze week stelt het dagelijks bestuur van VNO-NCW een commissie van vier in die een opvolger voor Blankert moet aanwijzen.