Winkler Prins

Naar aanleiding van de uitspraken die de heer De Hond op 16 juli in deze krant deed over de samenwerking van de Winkler Prins met Microsoft wil ik het volgende opmerken.

De Encarta Encyclopedie-Winkler Prins editie is een volledige coproductie, waarbij sprake is van gelijkwaardige partners, die gebaseerd is op de databanken van de Grote Winkler Prins en geen letterlijke vertaling van het Amerikaanse product, zoals wel eens wordt gesuggereerd. De Winkler Prins-redactie heeft hierbij de redactionele leiding en levert de inhoud van deze uitgave aan. Microsoft neemt de technische ontwikkeling en de illustratieve invulling voor zijn rekening. In de nieuwe editie, die in oktober zal verschijnen, is ongeveer 70 procent van de inhoud van de Grote Winkler Prins opgenomen.

Uit marketingoverwegingen hebben we in goed overleg afgesproken om zo dicht mogelijk bij de Encarta-vormgeving te blijven, om zodoende optimaal te kunnen profiteren van de inspanningen die internationaal voor dit product worden gedaan. Gezien de enorme verkoopaantallen zijn wij achteraf gezien bijzonder tevreden over dit besluit. Dat dit opgevat wordt als zou het hier uitsluitend om een Microsoft-product gaan, betreuren wij zeer en is ook niet overeenkomstig de werkelijkheid.

    • A.C.H. Bekkers
    • Uitgever Elsevier Naslagwerken