'Vergunning asielzoeker niet vanzelf'; Interne notitie Justitie:

DEN HAAG, 22 AUG. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil voorkomen dat asielzoekers automatisch mogen blijven als zij, buiten hun schuld, meer dan drie jaar moeten wachten op een besluit over een verblijfsvergunning.

De dienst vindt dat vreemdelingen door dit 'driejarenbeleid' “te gemakkelijk” een verblijfsvergunning kunnen verkrijgen, zo blijkt uit een interne conceptnota van de IND getiteld 'voorstel tot beëindiging van het zogenoemde driejaren-beleid'.

Hoeveel asielzoekers jaarlijks op grond van het driejarenbeleid een verblijfsvergunning krijgen, zegt een woordvoerder van de IND niet te weten. IND-deskundige B.K. Olivier zegt dat het elk jaar om “vele duizenden” asielzoekers gaat. Hij is lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV), het hoogste adviesorgaan van de staatssecretaris van Justitie in langlopende asielzaken. Het gaat, zegt hij, om “bijna allemaal asielzoekers die zonder dat driejaren-beleid nooit een verblijfsvergunning hadden gekregen”.

Volgens de jurist, die ook vreemdelingenrecht doceert aan de Universiteit van Amsterdam, moet Justitie de aantallen “makkelijk kunnen herleiden” uit wel beschikbare cijfers. “Justitie houdt de informatie achter omdat de hoge aantallen politiek gezien niet goed uitkomen”. Het is volgens Olivier pijnlijk voor Justitie om te moeten toegeven dat duizenden vreemdelingen hier een verblijfsvergunning krijgen omdat de ambtelijke molens van de Nederlandse overheid traag draaien, waardoor de drie-jarentermijn “te gemakkelijk” wordt gehaald.

Het driejaren-beleid is zo ingewikkeld geworden, staat in de nota, dat IND en rechterlijke macht “voor grote interpretatie- en toepassingsproblemen zijn komen te staan”. “De termijn van drie jaar blijkt in de praktijk voor vreemdelingen een te gemakkelijk haalbare grens te zijn”. Door een aantal factoren “die veelal buiten de invloedsfeer van de IND liggen” duren asielprocedures vaak langer dan drie jaar en “is toepasing van het driejaren-beleid meer regel dan uitzondering gaan worden”. Daar gaat een “aanzuigende werking” vanuit.

Het baart de IND “in toenemende mate zorgen” dat de rechterlijke macht kampt met enorme werkvoorraden. Door die werkvoorraden duren asielprocedures lang en wordt, als een asielprocedure eenmaal voor de rechter komt, de termijn van drie jaar in veel gevallen gehaald. Nederland hanteert als enige land in Europa het drie-jarenbeleid, dat begin jaren negentig werd ingevoerd.

    • Geert van Asbeck