Onderwijs

Liesbeth Koenen (NRC Handelsblad, 10 augustus) is terecht verontwaardigd over de aftakeling en uitholling van het onderzoek en onderwijs in Nederland. Zij dringt aan op stampij en een offensief door enthousiaste wetenschappers, maar geeft geen praktische suggesties. Mijn aanbevelingen zijn ten eerste: bij bestuurlijke chantage met het algemeen belang niet overstag gaan, maar eigen inzicht volgen, ten tweede: bij onbehoorlijk bestuur verzet, desnoods tot bij de rechter, gecombineerd met beheerste publiciteit en ten derde: bij bestuurlijke onzinnige (dwang)maatregelen: beschaafde sabotage.

    • Dr. J.H.F. van Abeelen