Nederland geliefd bij asielzoekers; Andere landen strenger

ROTTERDAM, 22 AUG. De betekenis van Nederland als opvangland voor asielzoekers wordt groter. In 1992 ontving Nederland 2,3 procent van de nieuwe asielzoekers in het Westen, in de eerste helft van dit jaar lag dat percentage op 12.

In Nederland kwamen tot 1 juli van dit jaar 18.476 van de in totaal 160.000 asielzoekers. Dit blijkt uit cijfers van de Intergovernmental Council, het in Genève gevestigde ambtelijke overlegorgaan voor asielopvang van Noord-Amerika, Europa en Australië.

Een belangrijke verklaring voor het grotere Nederlandse aandeel is de verscherping van de toelatingsnormen in de omringende landen. “Het is een feit, het is een gegeven. Als andere landen minder asielzoekers opvangen, stijg je al gauw op de ladder”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

In de eerste helft van dit jaar was het aantal binnenstromende asielzoekers in Nederland drie vijfde van het aantal in de Verenigde Staten en bijna de helft van het totaal in Duitsland, dat in Europa de meeste vluchtelingen voor zijn rekening neemt. Vorig jaar ontving Duitsland nog drie keer zoveel nieuwe asielzoekers als Nederland en de Verenigde Staten twee keer zoveel.

Nederland is de afgelopen jaren na de Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië het belangrijkste Westerse opvangland voor asielzoekers geworden. Wereldwijd is het beeld sterk wisselend; landen met massaopvangkampen in Afrikaanse en Aziatische crisisgebieden, zoals Thailand en Guinee, kunnen in de toptien van opvanglanden plotseling omhoogschieten. Toch staat Nederland al jaren in deze toptien, zo blijkt uit cijfers van het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de VN.

Het aantal asielaanvragers in Nederland is volgens Justitie de eerste helft van dit jaar met 40 procent gestegen. Kwamen er de eerste helft van vorig jaar 13.922 asielzoekers de grens over, dit jaar zijn dat er 18.476.

De regeringspartijen hebben bij de kabinetsformatie een akkoord gesloten om het aantal vluchtelingenstatussen van zes tot twee terug te brengen. Ook zou de bezwaarschriftprocedure moeten worden beperkt, maar de mogelijkheid tot hoger beroep wordt tegelijkertijd verbreed. Dit akkoord moet nog worden uitgevoerd.

De verscherping van de toelatingsnormen in de omringende landen heeft plaats omdat er vooral op korte termijn voor overheden hoge kosten verbonden zijn aan opvang, huisvesting, levensonderhoud en rechtsgang van asielzoekers.

    • Bernard Bouwman
    • Maarten Huygen