Milieugroepen eisen maatregelen tegen Schiphol

DEN HAAG, 22 AUG. Vier milieuorganisaties hebben via hun advocaat de minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) gevraagd maatregelen te nemen tegen overschrijding van de geluidsnormen op Schiphol. Als de minister niet voor 7 september op het verzoek is ingegaan, zal een juridische procedure gestart worden. Het gaat om het Platform Leefmilieu Schiphol, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de milieufederatie Noord-Holland. Hun advocaat wil dat Netelenbos zorgt dat Schiphol maatregelen neemt zodat de luchthaven zich aan de geluidsnormen houdt. Eerder dit jaar hebben de organisaties hetzelfde verzoek bij de toenmalige minister Jorritsma neergelegd. Zij vond toen dat dit verzoek te vroeg kwam omdat er nog geen sprake was van overschrijding van de normen. Inmiddels is deze situatie veranderd, meent de advocaat. Zowel de luchtvaartsector als het ministerie heeft bevestigd dat de grenzen in september worden overschreden. Slotcoördinator Wijkhuizen liet deze week weten dat Schiphol om deze reden mogelijk een tijdje dicht moet. (ANP)