Indisch monument

Het bericht over de schenking van 5 miljoen gulden ten behoeve van een Indisch Herinneringscentrum (NRC Handelsblad, 15 augustus)wekt bij mij verbazing en zorg. We bezitten een Indisch Nationaal Monument waar regelmatig Indische en niet-Indische mensen vertoeven en herdenken. Er zijn ook verschillende musea, zoals het KIT, Nusantara, en maritieme- en legermusea.

Zo men iets wil, laat het dan een praktische instelling zijn die wat aanwezig is, bundelt. Stel dit open voor het Indische en niet-Indische publiek dat daar kan kennisnemen, zich herinneren en herdenken.

    • R. Doop