Fors tekort begroting vereniging gemeenten

DEN HAAG, 22 AUG. De belangenorganisatie van alle gemeenten in Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kampt met een fors tekort op haar begroting. De directie heeft een vacaturestop ingesteld, waardoor 25 arbeidsplaatsen op de tocht staan.

Tevens overweegt de directie een herbezinning op de dienstverlening aan de leden/gemeenten. Het staat vrijwel vast dat de gemeenten bovenop de contributie voor een aantal diensten afzonderlijk moeten gaan betalen. Volgens VNG-directeur C. van Tilborg bedraagt het tekort voor dit jaar rond 1 miljoen gulden en loopt dat in 1999 en daarna op “tot zeker drie miljoen”. De totale begroting is 60 miljoen.

De afgekondigde vacaturestop omvat 25 volledige arbeidsplaatsen; de maatregel treft meer personen doordat het werk vaak in deeltijd wordt verricht. De VNG telt 400 volledige arbeidsplaatsen.

Eén van de oorzaken van de financiële problemen is volgens Van Tilborg dat de contributie van de gemeenten in de afgelopen jaren niet of nauwelijks is verhoogd. “Nogal wat leden hebben het zelf moeilijk en wij vonden het niet aangaan om hen in zo'n periode te confronteren met de verplichting tot een hogere bijdrage”, aldus Van Tilborg. Op de korte termijn hoeven de gemeenten iets dergelijks niet te vrezen. “Het bestuur en de leden hebben gezamenlijk een heroriëntatie op touw gezet en zonder laconiek te willen klinken, verwacht ik dat we met de uitvoering daarvan tijdig uit de rode cijfers zullen komen”, aldus de VNG-directeur.

De gemeentebesturen nemen tijdens een verenigingsraad eind dit jaar een besluit over de diverse maatregelen. “Als die tot het verwachte effect leiden, zullen de 25 arbeidsplaatsen zo gauw mogelijk weer beschikbaar komen”, belooft Van Tilborg. In een notitie over de herbezinning wordt gekozen voor handhaving van het huidige verenigingskarakter. “Dat betekent dat een adequaat centraal ondersteunend apparaat onontbeerlijk is”, aldus de VNG-directie.

    • Harm van den Berg