De oudste golfbal ter wereld

Wie wil meetellen, speelt golf. Die dient zich dagenlang te bekwamen in het slaan met een veredelde stok tegen een minuscuul balletje ten einde te kunnen pochen met zijn score. Golf is een tijdverdrijf waaraan menigeen status ontleent. Wee daarom degene die het waagt golf niet serieus te nemen als sport.

Het spel heeft de laatste jaren een opmerkelijke popularisering ondergaan. Voorheen was het geliefd onder Britten, Amerikanen, koningen, prinsen, staatslieden en welgestelden. Over de oorsprong zijn veel verhalen in omloop. Zelfs paganica, het spel van de Romeinse legionairs, wordt genoemd. En cambuca, een spel met een balletje en een gebogen stok dat in de veertiende eeuw werd gespeeld. Golf zou ook een afgeleide zijn van het Hollandse kolf. Golf in zijn oervorm werd al zevenhonderd jaar geleden in Holland gespeeld. In 1972 werd bij de aanleg van de Amsterdamse metro onder een heipaal van een huis een houten balletje gevonden. Omdat aan de gevel van het pand de cijfers 1598 waren aangebracht, gaat men er van uit dat het balletje uit die jaren dateert. Het geldt als het oudste golfballetje ter wereld. Door vochtopname door de eeuwen heen is het nogal in omvang toegenomen. Het staat symbool voor de groei die het aantal spelers in de loop der tijden heeft ondergaan.

    • Guus van Holland