Wisseltruc in cel nader onderzocht

LEEUWARDEN, 21 AUG. De Leeuwarder rechtbank heeft gisteren hervatting van het onderzoek gelast naar de ontsnapping van een 25-jarige gedetineerde op 23 april j.l. uit gevangenis De Marwei in Leeuwarden.

De man wandelde als bezoeker de gevangenis uit nadat hij een jasje had aangetrokken van de 32-jarige S.B., die hem bezocht. De bewaarders hadden de wisseltruc in eerste instantie niet in de gaten, omdat beide mannen op elkaar leken. Tegen B. is twee jaar gevangenisstraf geëist wegens hulp bij de bevrijding van de gedetineerde.

De rechtbank verklaarde gisteren geen afgewogen oordeel te kunnen maken, voordat de vriendin van B., die in de auto op hem wachtte, als getuige is gehoord. Zij sloeg geen alarm toen de gedetineerde en niet haar vriend in de auto stapte. B. ontkent dat hij van tevoren op de hoogte was van de persoonsverwisseling. Hij deed zijn jasje uit omdat hij het warm had en waarschuwde de bewaarders toen de gedetineerde wegliep. Door taalproblemen - de Turkse bezoeker sprak geen Nederlands - zou hij het voorval niet snel genoeg hebben kunnen uitleggen. De verdachte is in dienst van het bloemenbedrijf van de vader van de gedetineerde, die een borgsom betaalde van 30.000 gulden om B. vrij te krijgen. Volgens de officier van justitie bewijzen deze vlotte betaling en het vervoer van de gedetineerde door de vriendin wel degelijk dat B. op de hoogte was van de wisseltruc.

De gedetineerde, die nog steeds spoorloos is, moest nog anderhalf jaar uitzitten van een celstraf van tien jaar wegens een drugsdelict en nog zeven jaar van een celstraf in Duitsland.