VWS eist geld terug van linkse jongeren

DEN HAAG, 21 AUG. De politieke jongerenorganisatie van GroenLinks, Dwars, moet 150.000 gulden aan ten onrechte ontvangen subsidie terugbetalen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie stelt dat Dwars de rapporten over de begroting en de projecten van 1995 te laat of helemaal niet heeft ingeleverd.

Het ministerie van VWS heeft tot vorig jaar de subsidies aan de acht politieke jongerenorganisaties verstrekt. Sinds dit jaar lopen de subsidies via Binnenlandse Zaken. Als VWS het geld daadwerkelijk opeist, is Dwars failliet. De organisatie, waarvan zo'n 700 jongeren lid zijn, ontvangt jaarlijks ongeveer 100.000 gulden subsidie van de overheid.

Bij Dwars is in eerste instantie geschokt gereageerd op “de acceptgiro met anderhalve ton”. De claim, die in juni bekend werd, is volgens Dwars “nergens op gebaseerd”. De jongerenorganisatie meent aan alle eisen voldaan te hebben, zij het iets te laat.

“VWS kwam in 1995 te laat met de subsidie, waardoor wij op onze beurt de drie verplichte rapportages te laat hebben ingestuurd. Overigens met toestemming van het ministerie”, zegt Peter Kodde, woordvoerder van Dwars.

De verwarring is volgens de organisatie ontstaan, doordat het overkoepelende orgaan van de penningmeesters van de politieke jongerenorganisaties, Ping, lange tijd niet door VWS als aanspreekpunt is gebruikt. De Jonge Democraten (JD), de jongerenorganisatie van D66, hebben tot 1995, toen Ping werd opgericht, het penningmeestersoverleg geleid en waren derhalve aanspreekpunt voor het ministerie. Vier brieven over het uitblijven van een rapportage van Dwars kwamen derhalve niet bij Dwars maar bij de JD terecht. Zij hebben verzuimd ze door te sturen, omdat toen al het overkoepelende penningmeestersorgaan functioneerde. Dwars kreeg pas in juni te horen dat er een claim van het ministerie lag.

Er is inmiddels bij VWS een bezwaarschriftencommissie opgericht om de zaak uit te zoeken. De JD is gevraagd een verweerschrift op te stellen, want VWS weet nog steeds niet beter als zou de JD de officiële gesprekspartner zijn voor de subsidieverdeling.

“Ze zijn onze rapportages gewoon kwijtgeraakt op het ministerie. We kunnen bewijzen dat we ze wel hebben gemaakt, dus we maken ons geen zorgen”, aldus Kodde van Dwars. Een woordvoerder van VWS zegt dat eerst de bezwaarprocedure moet worden afgewacht. “Mochten ze het ontbrekende rapport alsnog hebben, dan is het nog steeds veel te laat.”

    • Egbert Kalse