Srebrenic (3)

Sedert de val van Srebrenica zit ik met een vraag: waarom heeft niet tenminste één Dutchbatter individueel geprobeerd te verhinderen dat de moslimmannen werden afgevoerd. Eén Dutchbatter die met het wapen in de hand zou hebben gezegd: niet met mij. Hij zou daarbij misschien zijn gedood.

Hij zou mijns inziens de eer van de natie hebben gered en een traumatiserend nakaarten hebben voorkomen. Nu hebben we een door de Serviërs getolereerde collectieve 'vlucht' met een dubieus feestje als een overwinning gevierd. In het artikel van Ed Ribbink las ik het antwoord. In de ogen van de commandant waren de moslims 'bad guys'. Ik verwijt nu niemand meer dat hij ter plaatse koos voor niets doen in plaats van voor humanitair gedreven heldhaftigheid.

    • J.F. Smit