Selectie; Radio

De recensenten. Journalist Rik Zaal praat over zijn opdracht om een reisgids over Spanje te schrijven en bespreekt de gids van Kees Bakker over Andalusië en 'Impressies van Spanje' van Federici Garcia Lorca. Radio 1, 20.04-21.04u.

Uit het nieuws. Gesprek met oud-minister van WVC, Elco Brinkman. Radio 1, 21.04-22.00u.

De avonden. O.a. een gesprek met Leo Alting von Geusau over de orale traditie van de Akka, een bergvolk in het zuidoosten van Azië. Hun verhalen bij begrafenissen en huwelijken duren soms vijf dagen. Ook een atelierbezoek aan Els Scholte. Radio 5, 22.02-23.55u.

Jazz op vier. Opnamen van bassist Marcus Miller, opgenomen op 12 juli tijdens het North Sea Jazz Festival. Radio 4, 22.30-24.00u.