Saoedische miljonair leidt acties tegen VS

Hij staat bekend om zijn charisma, de 41-jarige Osama Bin Laden, die vanuit een grot in het Afghaanse Jalalabad leiding geeft aan de Heilige Oorlog tegen de 'kruisvaarders' en joden.

AMSTERDAM, 21 AUG. “Terrorisme los je niet op met nóg meer conferenties en nóg meer veiligheidshekken, maar door serieus na te gaan hoe je terug kunt slaan.” Dat vindt Anthony Cordesman, een van de meest gezaghebbende Amerikaanse militaire experts.

Hij en andere Amerikaanse specialisten stellen al enige tijd dat Amerika zich kwetsbaar maakt door elke terroristische aanslag nauwgezet na te pluizen en niet onmiddellijk keihard terug te slaan. “Daarmee geven de VS een signaal aan de wereld dat zij en hun bondgenoten machteloos zijn”, aldus Cordesman. Een van zijn collega's zegt: “Terrorisme in het binnenland is een misdaad. Terrorisme in het buitenland is oorlog. Waarom zou je dan niet, als je door terroristen in het buitenland wordt aangevallen, met militaire middelen reageren?”

Precies dat deden de VS gisteren met hun kruisraketaanvallen op bases van de Saoedische multimiljonair Osama Bin Laden in Afghanistan en een farmaceutische fabriek in de Soedanese hoofdstad Khartoem. Volgens de Soedanese regering maakte de getroffen fabriek medicijnen, maar volgens de Amerikaanse regering werden daar (ook) de noodzakelijke stoffen geproduceerd voor de aanmaak van het zeer giftige zenuwgas VX. De fabriek zou deel uitmaken van het Soedanese militair-industriële complex en mede door Osama Bin Laden gefinancierd zijn.

Als er iemand tot de verbeelding spreekt, dan is het wel deze thans 41-jarige, charismatische figuur, wiens familie van Jemenitische afstamming is. Hij is een van de twintig kinderen van Mohammed Bin Laden. Deze eenvoudige en ongeschoolde man bouwde in het begin van deze eeuw aanvankelijk stadsmuren in opdracht van koning Abdel Aziz ibn-Saoud, de veroveraar en stichter van het huidige Saoedi-Arabië. Vervolgens mocht Mohammed Bin Laden werken aan de pelgrimssteden Mekka en Medina, en aan een groot deel van het Saoedische wegennet. Zo bouwde hij een ongelooflijk zakenimperium en een miljardenfortuin op. Toen hij eind jaren '70 bij een vliegtuigongeluk om het leven kwam, volgde Bakr, een van zijn zoons, hem op als de leider van het familieconcern.

De jonge Osama, die economie en bedrijfskunde studeerde, zou vanzelfspekend ook in het familiebedrijf komen. Op de universiteit kwam hij onder invloed van de Moslim Broeders, de ultra-orthodoxe, zeer conservatieve metgezellen van koning Abdel Aziz. Zij hadden hem geholpen zijn rijk te stichten, maar werden vervolgens min of meer aan de kant gezet. Deze Saoedische Moslim Broeders moeten al sinds vele decennia niets hebben van modernisering en verwestersing - en de daarmee gepaard gaande onzuiverheid van hun samenleving. Spiegels waren voor hen uit den boze, omdat men daarin het menselijk aangezicht kon zien, terwijl God dat verboden had. Ook de introductie van de radio beschouwden zij als een regelrechte zonde.

Pagina 5: Saoediër heeft duizenden volgelingen

In december 1979 vertrok Osama Bin Laden naar Afghanistan om deel te nemen aan de jihad, de heilige oorlog tegen de ongelovigen uit de Sovjet-Unie die het islamitische broederland hadden overweldigd. Dat was niets ongewoons. Het koningshuis en vrijwel de gehele bevolking van Saoedi-Arabië steunden enthousiast en met veel geld deze strijd.

Ook de familie Bin Laden liet zich niet onbetuigd. Osama mocht een groep bouwarbeiders en de nodige machines meenemen om in Afghanistan ten behoeve van de mujahedeen (de strijders in de heilige oorlog) wegen en grotten aan te leggen, waar men wapens en munitie kon verbergen. Hij zou in die dagen contact hebben gehad met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die de strijd tegen de Sovjet-Unie krachtig steunde.

In 1989 wonnen de mujahedeen de oorlog tegen de zo machtige Sovjet-Unie. Dat versterkte hen in hun overtuiging dat jihad de enig juiste weg was om tot een pure toepassing van de islam te komen. Zij hadden de gruwelijkste dingen meegemaakt. En zij waren vast van plan met de jihad door te gaan - maar nu tegen hun vroegere bondgenoot, de VS. Want niet alleen waren de VS de enige nog overgebleven ongelovige supermacht, de VS overheersten ook nog eens de moslim-wereld via hun 'zogenaamd islamitische trawanten'.

Zo werden de eens zo gevierde mujahedeen nu in de hele islamitische wereld een gevaar voor de gevestigde orde. Ook Osama Bin Laden. Zoals zoveel van zijn landgenoten was hij furieus dat het Saoedische koningshuis in 1990 een half miljoen ongelovigen uitnodigde om Saoedi-Arabië tegen een mogelijke aanval van Saddam Hussein te beschermen. Luidkeels gaf hij te kennen dat “het Heilige Land werd ontheiligd”. Voor straf werd hij door het Saoedische koningshuis van zijn nationaliteit vervallen verklaard en door zijn familie verstoten.

Maar intussen beschikte hij over honderden miljoenen dollars, waarmee hij allerlei ondernemingen bestuurde. Hij vestigde zich in Soedan, waar het radicaal-islamitische bewind hem met open armen ontving. Daar bouwde hij niet alleen wegen, maar richtte hij ook een aantal zeer winstgevende ondernemingen op. Daarnaast organiseerde hij een internationaal netwerk van radicale moslims, onder wie veel vroegere Afghaanse oud-strijders, om overal ter wereld de jihad te bevorderen. Maar twee jaar geleden kwam de Soedanese regering zó onder Amerikaanse druk te staan, dat zij zich genoodzaakt zag hem dringend te verzoeken het land te verlaten. Dus ging hij, samen met zijn vrouwen en een aantal hem toegewijde strijders, terug naar zijn tweede vaderland, Afghanistan.

Hij woont (of woonde) met twee van zijn vrouwen boven de stad Jalalabad in een grot, die door zijn strijders én de Talibaan zwaar wordt bewaakt. De grot is zowel van modern luchtafweergeschut als van allerlei gemakken voorzien: elektriciteit, vertrekken voor zijn twee vrouwen en een kamer voor hemzelf met computer, fax en satelliettelefoon, waarmee hij de contacten met zijn wapenbroeders en zijn ondernemingen onderhoudt. Bovendien heeft hij elders in Afghanistan nog twee kampementen.

Volgens Westerse geheime diensten beschikt hij over enkele duizenden gewapende volgelingen en heeft hij diverse aanslagen georganiseerd of gefinancierd, onder andere op het World Trade Center in New York, alsmede op Amerikaanse militairen in Somalië en Saoedi-Arabië.

Het is in het Westen niet ongebruikelijk om terroristische acties van radicaal-islamitische groepen te beschouwen als de logische reactie van economisch verpauperde en politiek onderdrukte moslims. Onderdrukt door de imperialisten, dat wil zeggen de Westerse wereld onder leiding van de VS. Door de zionisten, die het Westen in hun financiële en public relations-houdgreep hebben. En door hun eigen regeringen.

Deze terminologie, die ook door Bin Laden en zijn gelijkgestemden wordt gehanteerd, dekt echter slechts zeer ten dele de werkelijkheid. De leiders van de radicaal-islamitische groepen zijn over het algemeen goed opgeleide mensen. Zij voeren oorlog tegen de ongelovigen, omdat naar hun mening de Koran dit voorschrijft.

In die oorlog hebben zij echter nu eens de ene, dan weer de andere ongelovige mogendheid als bondgenoot. De Islamitische Republiek Iran zag bij voorbeeld de Sovjet-Unie veel minder als vijand dan de VS. De groepen die in Afghanistan tegen de Russen vochten, hadden daarentegen op dat moment niets tegen de VS.

Het is eveneens maar ten dele waar dat elke radicaal-islamitische groep haar eigen bevrijdingsstrijd voert tegen de corrupte en onderdrukkende heersers. Want al die nationale groepen worden verbonden door een gevoel van solidariteit. Zij maken alle deel uit van de umma islamiya, de moslim-natie. En zij steunen elkaar tegen dezelfde vijanden - thans de VS. Precies zoals allerlei links-radicale groepen in de jaren '60 en '70 elkaar en bij voorbeeld ook de strijdgroepen van de PLO hulp boden.

Begin dit jaar organiseerde Osama Bin Laden een bijeenkomst, waaraan diverse radicaal-islamitische leiders uit Pakistan, Bangladesh en Egypte deelnamen. Zij besloten een bondgenootschap te vormen: het Wereld Islamitische Front voor de Jihad tegen de Kruisvaarders en Joden. Eén van de aanwezigen was Sjeih Mir Hamzah, de secretaris van de Pakistaanse partij Jamaiat Ulema-e, die vier afgevaardigden in het parlement heeft. Zij tekenden op 23 februari een fatwa, een religieus dekreet, dat bepaalde: “Het doden van Amerikanen en hun bondgenoten - zowel burgers als militairen - is een individuele plicht voor elke moslim.”

Deze boodschap werd per fax en Internet verspreid. Maar pas nadat Osama Bin Laden met zijn zachte stem een aantal bloedstollende interviews had gegeven aan Westerse media, werd het in wijdere kring duidelijk dat er daadwerkelijk een Islamitische Internationale was.

    • Michael Stein