Richard Fortey

Marcel aan de Brugh concludeert in zijn recensie (14.8.1998) van Richard Fortey's Life, an unauthorised biography, dat dit een mooi boek is voor leken die ingewijd willen worden in de geschiedenis van het leven. Voorzover dit te beoordelen valt aan de bespreking is die conclusie alleszins gerechtvaardigd.

Opvallend is wel dat Fortey de lezer op het verkeerde been zet bij zijn bespreking van de fotosynthese en dat de recensent hier geen commentaar op levert. Volgens de auteur wordt bij fotosynthese koolstofdioxide onder invloed van zonlicht afgebroken en zou bij deze reactie zuurstof vrijkomen.

Nu is alweer zeventig jaar geleden door Robert Hill aangetoond dat de zuurstof vrijkomt bij een door lichtenergie gedreven splitsing van water. Rond 1946 is door Melvin Calvin vastgesteld dat het koolstofdioxide pas op de proppen komt bij een keten van daaropvolgende, niet van licht afhankelijke reacties en dat het koolstofdioxide niet wordt gesplitst. De experimenten van Hill en Calvin zijn buitengewoon elegant en virtuoos en worden in alle leerboeken over dit onderwerp uitgebreid beschreven.

Overigens bevinden Fortey en Aan de Brugh zich in excellent gezelschap. Primo Levi maakte namelijk in het hoofdstuk 'Carbonio' van 'Il sistema periodico' dezelfde vergissing.