Protestantse harmoniumspeler

Bij het lezen van de tekst van Klaas de Vries' Geef mij een land... ziet men Marco Borsato voor zich tegen de achtergrond van het socialistische koor 'De Stem des Volks'. Dat staat opgesteld in een halve cirkel als verwijzing naar het lied Morgenrood uit het begin van deze eeuw. De verworpenen der aarde bezongen daarin de heilbrengende opkomende rode zon: 'uw heilig gloeien'.

Het zingen van de tekst op de noten (in F-groot) herinnert echter aan het gedragen en 'nationaal-Nederlands' klinkende werk van Valerius (1575-1625). Bovendien is de kwart, waarmee de componist De Vries Geef mij een land... begint, hetzelfde interval als 'Wil-hel' aan het begin van het Wilhelmus. De protestantse harmonium-speler De Vries componeert beeldend: 'droom' aan het eind van de eerste regel wordt gezongen op de hoogste noot van het lied. Die klinkt terecht ook op 'idealen' maar tevens op het veel onbeduidender 'vertalen'. Bach zou dat laatste nooit hebben gedaan. Niettemin: Klaas de Vries schreef een laat-twintigste eeuwse Hollandse psalm. Die kan nog millennia mee, dankzij zijn utopisch visioen.

    • Kasper Jansen