NAM mag voor proef blijven boren op locatie bij Ameland

LEEUWARDEN, 21 AUG. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag blijven proefboren naar aardgas op de locatie N7 boven Ameland. Dit heeft het college van beroep van de Haagse rechtbank gisteren bepaald. Greenpeace vroeg de rechter de proefboringen stil te leggen, omdat de locatie maar 125 meter verwijderd is van het gebied waar een boorverbod geldt. De NAM begon vorige maand met de proefboring op locatie N7 in de Noordzee en zal die binnen vier tot zes weken afronden.

De Leeuwarder bestuursrechter bepaalde vorige maand dat er voorlopig geen proefboringen mogen plaatsvinden in de Noordzeekustzone: het gebied boven de Waddeneilanden en op Ameland zelf. De rechtbank van Leeuwarden oordeelde dat de effecten op het milieu onvoldoende vaststaan en dat de minister van Economische Zaken geen vergunning had mogen verlenen voor vier proefboringen op grond van een milieu-effectrapportage.

Woordvoerder M. Lodewijkx van Greenpeace is teleurgesteld over de uitspraak, waarvan de motivatie volgende week bekend wordt. “Dit begrijpen we niet goed. Het gaat hier ecologisch gezien om hetzelfde gebied als waarvoor een boorverbod geldt. Proefboren bij Pinkengat-Noord (zoals Greenpeace de locatie noemt, red.) is in strijd met de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn”.

Greenpeace spant een bodemprocedure aan tegen de NAM en zegt door te procederen tot het Europese Hof om de boringen naar Noordzeegas stopgezet te krijgen, De actiegroep is bang voor verstoring van vogels en zeehonden, calamiteiten en bodemdaling.

Een woordvoerder van de NAM zegt blij te zijn dat de rechter bevestigt dat de proefboring legaal is. “We doen dit in overeenstemming met alle richtlijnen. De grenzen worden vastgesteld door de overheid. We voeren proefboringen altijd zorgvuldig uit. Uit een uitvoerige studie naar de effecten van de proefboringen die begin maart bekend werd, blijkt dat de milieu-effecten nihil zijn.”

Greenpeace voerde tot twee keer toe actie tegen de boringen bij N7, in augustus vorig jaar en april/mei dit jaar. De NAM hield de actieorganisatie aan een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank die de bezetting van de boortoren verbood op straffe van een dwangsom. Greenpeace moet de NAM 350.000 gulden schadevergoeding betalen.