Lorenzo de' Medici

Met veel genoegen heb ik het door Bram de Klerck geschreven artikel 'Een hertog in republikeinse stijl' gelezen (Boeken 14.8.1998). Toch een kleine kanttekening. De suggestie wordt gewekt als zou Lorenzo de' Medici zijn bijnaam 'Il Magnifico' verworven hebben door zijn rol van Mecenas, gevleid door geleerden en kunstenaars.

Naast 'prachtlievendheid' beschikte Lorenzo eveneens over een behoorlijke dosis aan diplomatie en moed. Wanneer Lorenzo, en daarmee Florence, in 1478 bedreigd wordt door het Vaticaan, Siena en Napels, besluit hij om in een poging het Danteske tij te keren zelf naar Napels te gaan om een vredesverdrag met Ferrante van Napels af te sluiten. De Florentijnen stokt de adem in de keel, want het zou niet de eerste maal zijn dat een machthebber ten tijde van een dergelijke missie gevangen genomen of vermoord wordt. Lorenzo's opzet slaagt echter en na vijf maanden keert hij in het bezit van een deugdelijk verdrag terug naar Florence. Het tij is daadwerkelijk gekeerd.

Door toedoen van dit opmerkelijk huzarenstuk verwerft Lorenzo zijn bijnaam 'Il Magnifico', wat dan ook beter vertaald kan worden als 'de wonderbaarlijke'.

    • Drs Raymond Opdenakker