Gekwetste Monica op herhaling

WASHINGTON, 21 AUG. Monica Lewinsky heeft gisteren voor de tweede en waarschijnlijk laatste keer voor een grand jury in Washington getuigd over haar verhouding met president Clinton. Op sommige punten zou Lewinsky de getuigenis die de president afgelopen maandag aflegde, hebben tegengesproken.

De Amerikaanse media melden dat Lewinsky verrast en gekwetst was door de televisietoespraak waarin Clinton maandag hun verhouding opbiechtte. Ze was teleurgesteld dat hij zich niet verontschuldigde tegenover haar en haar familie, voor de traumatische zeven maanden die ze achter de rug hebben. Ook was ze bitter dat hij hun verhouding afdeed als een reeks louter seksuele contacten, terwijl het volgens haar ook een diepe, emotionele relatie was.

Terwijl Clinton met zijn gezin met vakantie was op Martha's Vineyard, zwol in de media de kritiek op zijn televisierede de afgelopen dagen aan tot ongekende intensiteit. Politieke commentatoren van verschillende politieke kleur spoorden hem aan om af te treden of schreven hem voor de rest van zijn presidentschap af als aangeschoten wild.

Maar door het nieuws van de raketaanvallen op doelen in Afghanistan en Soedan, verschoof de aandacht radicaal van Clinton-de-vleugellamme-president naar Clinton-de-opperbevelhebber. De getuigenis van Lewinsky, 's ochtends nog het nieuws van de dag, was 's avonds nog slechts een ondergeschikt onderwerp.

Maar onafhankelijke aanklager Kenneth Starr zette zijn onderzoek gewoon voort, en richtte zijn aandacht nu op de vraag of Clinton in zijn getuigenis voor de grand jury, maandag, wel de waarheid heeft gesproken. Zijn medewerkers ondervroegen Lewinsky gisteren over de verschillen tussen haar versie van de gebeurtenissen en de getuigenis van Clinton. Daarbij ging het onder meer over de vraag waarom zij kadootjes die Clinton haar had gegeven teruggaf, nadat ze gedagvaard waren door de advocaten van Paula Jones, de vrouw die Clinton beschuldigde van seksuele intimidatie.