Foto's geschonken

ROTTERDAM, 21 AUG. De Duitse, in Amsterdam woonachtige verzamelaar Mandfred Heiting heeft aan het Rijksmuseum in Amsterdam elf kostbare, vroege foto's geschonken. Het gaat om 19de-eeuwse opnamen van onder anderen Edouard Baldus, Gustave Le Gray en Charles Marville. Bijna alle afbeeldingen laten gebouwen of stadsgezichten zien, uitgezonderd Le Gray's 'Manoeuvres in het Camp de Ch^alons', de hiernaast geplaatste albuminedruk uit 1857 (28.7 x 36.7 cm).

In het legerkamp bij Châlons maakte de fotograaf een reportage over de oefeningen van dat jaar. De opnamen kregen een plaats in representatie-albums voor generaals en officieren.

Manfred Heiting (1943) verzamelt fotografie vanaf het midden van de jaren zeventig. Bijna alle grote namen zijn in zijn collectie vertegenwoordigd: van Ansel Adams tot Man Ray. Heiting bezit van dezelfde Le Gray ook het zeldzame, uit zes panelen opgebouwde panorama 'Manoeuvres de Cavalerie', eveneens uit het Camp de Châlons.

Wat omvang, kwaliteit en consistentie betreft is Heitings collectie de beste ter wereld, aldus deskundigen. Vele vroege opnamen, die Heiting tien, twintig jaar geleden kocht, zijn in waarde tenminste vertienvoudigd. De schenking is vanaf morgen te zien in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum in Amsterdam.