FIOD en ECD bundelen krachten

ROTTERDAM, 21 AUG. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Economische Controle Dienst (ECD) gaan samenwerken bij de opsporing van fiscale en economische delicten. De beide diensten, die ressorteren onder respectievelijk de ministeries van Financiën en Economische Zaken, hebben hierover gisteren een convenant gesloten.

De samenwerking behelst uitwisseling van informatie en de formatie van gezamenlijke opsporingsteams. “Onderzoeken van de FIOD en de ECD overlappen elkaar vaak. Informatie uitwisselen en samenwerken kan dan nuttig zijn”, verklaart een woordvoerder van de FIOD. “Dat gebeurt overigens nu ook al, zij het op beperkte schaal. In dit convenant spreken we af die samenwerking te intensiveren.”

Financiële delicten bevatten vaak zowel fiscale als economische aspecten. De FIOD beperkt zich tot de opsporing van belastingfraude, de ECD richt zich op economische delicten. “Een goed voorbeeld is de beursfraude. Aspecten als handel met voorkennis vormen het terrein van de ECD, wij onderzoeken de fiscale aspecten”, aldus de FIOD-woordvoerder.

Informatie uitwisselen tussen ECD en FIOD kan niet ongeremd, zegt ECD-directeur C. Schouten. Beide hebben niet exact dezelfde opsporingsbevoegdheden en uitwisseling van gegevens raakt vaak aan privacywetgeving. “We moeten van elkaars kennis profiteren, zonder dat de privacy van verdachten in het geding komt”, aldus Schouten.

Het gisteren gesloten convenant vloeit voort uit de Nota Integriteit Financiële Sector, waarin minister Zalm (Financiën) de controle-instanties aanspoort meer met elkaar samen te werken. In de nota is verder sprake van een gezamenlijk expertisecentrum van FIOD en ECD, dat onder leiding van het Openbaar Ministerie bijstand zal verlenen bij het opsporen van fraude.

Dat centrum moet, net als het convenant, 1 september operationeel worden.