DS-freaks herkauwen graag

DS. Godin van de weg, ƒ 79,95 Oldtimer Catalogus. ƒ 49,95, uitgeverij Elmar (niet geschikt voor Mac)

“Als Citroën-liefhebber krijg je soms de indruk dat alles over de DS al is gezegd en geschreven. De boekenplank met publicaties over de mooiste en interessantste auto van de eeuw wordt steeds voller en in tijdschriftartikelen zie je steeds dezelfde feiten in herkauwde vorm terugkeren”, zegt Jan de Lange, die de tekst verzorgde voor de cd-rom DS. De godin van de weg.

Een waar woord, van een man die al ettelijke boeken over 'de snoek' schreef en onlangs met zijn mede-auteur John Reynolds in het Frans Les Citroën DS zag verschijnen. Dit volgens de uitgever 'magnifique ouvrage' komt tegelijk met nog weer eens een boek in twee lijvige delen van een Franse auteur over het leven van de DS tussen 1955 en '75.

Alles is gezegd, geschreven en herkauwd, maar De Lange weet dat dit voor de ware 'freak' niets uitmaakt. Die wil genieten van DS'en in welke verschijningsvorm dan ook en, dat de boekenplank inmiddels ruim een meter werkjes bevat die elkaar volledig overlappen, doet er niet toe. Hij wil ook DS'jes van drop, zeep of spons, om zijn rug te wassen. Maar zeker in de boekenkast mag gewoon niets ontbreken, dat maakt hem nu juist de ware freak.

Deze cd-rom is echter een belangrijke aanvulling op wat al in gedrukte vorm verschenen is, zo stelt De Lange in de introductie. Die aanvulling bestaat uit 862 'schitterende kleurenfoto's', die meer dan paginagroot op het scherm kunnen worden getoverd en de mooiste en meest originele DS-modellen laten zien die nog bestaan. Evenals de stelling dat de DS de mooiste en interessantste auto van de eeuw is, is de aanduiding 'mooiste en origineelste modellen die nog bestaan' tamelijk arbitrair. Van de 862 auto's die worden getoond zijn veruit de meeste een vertrouwd beeld op het netvlies van de liefhebber. Dat neemt echter niet weg dat de schijf een indrukwekkend corso van Amerikaanse clignoteurs en Belgische Pallassen laat zien, om maar eens iets te noemen.

Na de introductie kunnen nog eens drie schermen worden afgegraasd. Eén bevat gegevens over identificatie, datering en productie van de modellen, de volgende gaan over kleuren en bekledingscombinaties die in de twintig jaar van productie stevige veranderingen hebben ondergaan. In dat opzicht vormt de cd-rom een prettig naslagwerk.

Het aardigst van alles is natuurlijk dat die 862 foto's op zo'n nietig schijfje staan, waarvoor in boekvorm een kilo's zware band ter grootte van een Statenbijbel nodig zou zijn. Opmerkelijk is dan ook, dat de uitgever het cd'tje verpakt in een kleine, bijna helemaal lege gebaksdoos, de standaardmaat voor cd-roms die klaarblijkelijk meer dan gemiddeld interessant moeten zijn.

In tegenstelling tot de cd-rom die een zekere eeuwigheidswaarde mag worden toegedicht en wellicht om die reden stevig aan de prijs is, heeft de eveneens door Elmar uitgebrachte Oldtimer Catalogus een beperkte levensduur. Alle klassiekers van betekenis zijn er op te vinden, net als de richtprijs die er in verschillende staten van onderhoud voor moet worden betaald. Zo'n catalogus brengt Elmar ook al uit in boekvorm, maar de cd-rom is beduidend completer, veel uitgebreider van illustraties voorzien en geeft logischerwijs een veel fraaier beeld van de auto's.

De waarde van zo'n catalogus is echter beperkt omdat hij niet langer dan een jaar als richtsnoer kan dienen, omdat de markt van klassieke auto's nu eenmaal een zekere varkenscyclus kent. Wie vandaag denkt dat zijn Austin Healey een vermogen waard is, kan volgend jaar bedrogen uitkomen, of juist omgekeerd. De catalogus heeft dus een kortere levensduur dan de auto's die hij beschrijft, maar voor de echte freak zijn jaargangen van catalogi ook een kostbaar bezit.

    • Bram Pols