Dertien procent meer winst voor BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft de winst in het eerste halfjaar met 13 procent zien toenemen van 168 miljoen naar 189 miljoen gulden.

Voor het hele jaar verwacht BNG dat de winst hoger zal uitkomen dan de 340 miljoen gulden van 1997. Er zal in het tweede halfjaar echter sprake zijn van een gematigder ontwikkeling.