Besluit van nieuwe kabinet; Ecotax gas en stroom in '99 omhoog

DEN HAAG, 21 AUG. De belasting op energieverbruik, de zogenoemde ecotax, wordt volgend jaar verhoogd. De energierekening van een huishouden met gemiddeld verbruik zal daardoor tien à vijftien gulden per maand hoger uitvallen.

Het kabinet heeft dat gisteren besloten tijdens een vergadering over de Miljoenennota 1999. De begroting voor volgend jaar wordt op Prinsjesdag officieel gepresenteerd.

De stijging van de ecotax wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting.

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de ecotax de komende vier jaar wordt verdubbeld. De ecotax is door het vorige kabinet geïntroduceerd om mensen te stimuleren minder energie te gebruiken, waardoor de uitstoot van het broeikasgas CO2 zou kunnen dalen.

Het kabinet heeft nu besloten de afgesproken verdubbeling van de milieuheffing uit te smeren over drie jaar. Volgend jaar wordt een kubieke meter gas waarschijnlijk drie cent duurder en een kilowattuur elektriciteit twee cent.

De prijs voor gas stijgt in totaal met zes cent per kubieke meter. Elektriciteit wordt per kilowattuur 8 cent duurder (exclusief BTW). In totaal moet de verhoging 3,4 miljard gulden opbrengen. Daarvan brengen huishoudens 2,35 miljard gulden op en bedrijven 1,05 miljard gulden. Bedrijven die heel veel energie gebruiken, zijn vrijgesteld van de prijsverhogingen.

Om de koopkracht van de burgers niet aan te tasten, wordt het tarief van de inkomstenbelasting verlaagd. Er komt volgend jaar een nieuwe belastingschijf. Over het eerste deel van het inkomen moet dan ongeveer 31 procent belasting worden betaald. Alle inkomens profiteren hiervan - de laagste inkomens relatief het meest. De koopkracht van de sociale minima zou per saldo volgend jaar met één procent stijgen.

Behalve over de verhoging van de ecotax heeft de ministerraad ook overeenstemming bereikt over de invulling van andere afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. De kinderopvang wordt fiscaal gestimuleerd. Werkgevers zullen per werknemer een vast bedrag van de loonbelasting mogen aftrekken. Tot nu toe was die aftrek afhankelijk van de kosten die het bedrijf maakte voor kinderopvang. Door deze maatregel derft de schatkist volgend jaar 25 miljoen gulden. Daarnaast komt er 65 miljoen gulden extra voor subsidie voor kinder- en naschoolse opvang. Het kabinet streeft ernaar het aantal plaatsen de komende vier jaar te verdubbelen.

Chronisch zieken en ouders van gehandicapte kinderen mogen volgend jaar meer kosten aftrekken van de belastingen. De regeling voor aftrek van buitengewone lasten wordt uitgebreid.

Volgende week praat de ministerraad verder over de Miljoenennota 1999.