Spoorlijn splijtzwam in B en W Hilversum

Het college van B en W van Hilversum is uiteengevallen. Steen des aanstoots is een brief van Jan Nagel, fractievoorzitter van Leefbaar Hilversum.

HILVERSUM, 20 AUG. De loopgraven en schuttersputjes in de Hilversumse politiek zijn in gereedheid gebracht. De twee wethouders van PvdA en VVD zijn dinsdag uit het college van B en W gestapt na een reeks aanvaringen met de grootste partij en coalitiegenoot Leefbaar Hilversum. Een uitweg is binnen handbereik, want als de partijen maar diep genoeg graven, bereiken ze de oplossing: een spoortunnel.

Het plan om de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort ondergronds aan te leggen beheerst al jaren de Hilversumse politiek. De 'Berlijnse muur', zoals het spoor wordt genoemd, splitst de gemeente in tweeën, terwijl het centrum kampt met congestie.

Aanleiding was een brief met 23 kritische vragen die fractieleider J. Nagel van Leefbaar Hilversum richtte aan het college. Onderwerp: het mislukken van een subsidie-aanvraag van 450.000 gulden bij het ministerie van VROM voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een spoortunnel. Volgens Nagel was er sprake van “ondeskundigheid en onwil”.

De actie van Nagel was voor de wethouders J. Flink (PvdA) en B. Mooijen (VVD) het signaal om te vertrekken. “De brief wemelt in ongeveer iedere zin van de zwartmakerij”, aldus Flink, die heeft aangekondigd dat hij niet meer in het college zal terugkeren.

Nagel: “Sinds wanneer leidt het stellen van vragen tot het opstappen van een bestuurder?”

De brief blijft nog even een struikelblok. PvdA en VVD eisen dat Nagel de brief intrekt en zijn excuses aanbiedt. De fractieleider van Leefbaar Hilversum beraadt zich nog op een antwoord.

Burgemeester E. Bakker spreekt in een verklaring over een “slag voor Hilversum”. Hij heeft naar zijn zeggen alles geprobeerd om de verhoudingen te verbeteren. “De politieke verschillen zijn zo groot. De politieke wil is verdwenen.” Niettemin meent Bakker dat het initiatief voor een oplossing uit de gemeenteraad moet komen.

De verhoudingen zijn van het begin af aan moeilijk geweest. Leefbaar Hilversum was in de vorige raadsperiode al de grootste fractie, maar bleef buiten het college. Dat was niet meer mogelijk, toen deze plaatselijke partij bij de laatste gemeeenteraadsverkiezingen van acht naar veertien zetels groeide. Met tegenzin stapten PvdA en VVD in een college met de 'lokalen', die tot dan onder leiding van Nagel fel oppositie hadden gevoerd.

De oude rot Nagel (hij was Eerste-Kamerlid voor de PvdA) bleef fractieleider en Leefbaar Hilversum kreeg twee wethouders zonder politieke ervaring: de ondernemers D. Munnik en A. Haye.

De coalitie vormde geen slagvaardig bestuur. Voortdurend kwamen de wethouders onderling in aanvaring, zoals over het voorstel van verkeerswethouder Haye (Leefbaar Hilversum) voor een kabelbaan van dertig kilometer lengte door het Gooi.

De resultaten van het college vallen tot nu toe tegen, meent CDA-fractieleider en oud-wethouder E. Smit. Als verklaring voor de crisis noemt Smit slechts twee namen: “Nagel en Flink. Dat zijn allebei hanen. Flink kan niet hebben dat iemand anders zijn stadhouderschap aantast. En bij de eerste gelegenheid waarop Leefbaar Hilversum zich heeft geprofileerd, gaat het helemaal mis en slaat Nagel wild om zich heen. Maar hij vergeet dat die spoortunnel typisch een zaak van het hele college is, waar zijn partij met twee mensen in zit. Ze hebben het als water door hun vingers laten lopen.”

    • Bert Determeijer