Scholen vrezen mislukking; Miljoenen tekort voor computers

Rotterdam, 20 AUG. Middelbare scholen maken zich grote zorgen dat het ambitieuze computerplan van het vorige kabinet strandt vanwege geldtekort. Uit het regeerakkoord blijkt dat minister Hermans (Onderwijs) honderden miljoenen tekort komt voor de uitvoering ervan.

R. van der Horst van de vereniging van schoolleiders VVO acht dit “onverteerbaar” voor een land dat van 'mainport' 'brainport' zou moeten worden. Verantwoordelijk minister Hermans zal in de begroting laten blijken “hoe hij het tekort zal aanpakken”, aldus een woordvoerder.

Het prestigieuze computerplan 'Investeren in voorsprong' zou elke tien leerlingen van een computer moeten voorzien. Daarvoor is eenmalig 1,1 miljard gulden nodig, terwijl in het regeerakkoord slechts één bedrag van 1,0 miljard wordt vrijgemaakt tot het jaar 2010. Dat komt neer op een eenmalig tekort van 100 miljoen. Daarnaast is er voor bijscholing van leraren, onderhoud van de computers en het aantrekken van systeembeheerders jaarlijks 580 miljoen gulden nodig, terwijl Paars II 250 miljoen per jaar beschikbaar stelt. Dat betreft een structureel tekort van 220 miljoen.

Al vanaf het begin “rommelt het met de financiering van het met veel bombarie gelanceerde project”, zegt Van der Horst van de VVO. “De 119 middelbare 'voorhoede' scholen, die reeds met computeronderwijs experimenteren, kregen het toegezegde geld veel te laat en hebben bovendien nog steeds niet alles.” Hij vreest het ergste voor de 'volgscholen', die vaak al een voorschot hebben genomen op het plan en extra in computers geïnvesteerd. “Ze moeten wel”, zegt van der Horst. “We kunnen het ons niet permitteren langer te wachten met computeronderwijs. Het geld moet er komen, linksom of rechtsom.”

De voorganger van Hermans, oud-minister Ritzen, voorzag de problemen en schrijft in het overdrachtsdossier: : “Gezien de verwachtingen die eerder gewekt zijn, zou dit in het onderwijsveld teleurstelling tot gevolg kunnen hebben.” Als bezuiniging oppert hij af te zien van het netwerk dat alle scholen onderling met elkaar moet verbinden. Voorheen heette dit Edunet, maar die naam werd vervangen door Kennisnet, omdat een ander bedrijf al patent had op de naam. Ook zou Hermans in de ogen van Ritzen kunnen volstaan met minder computers.

Directeur Van der Horst van de VVO vreest dat als de overheid niet met meer geld over de brug komt, de ouders voor de kosten moeten opdraaien.