Japan overweegt noodlijdende bank LTCB te steunen

TOKIO, 20 AUG. De Japanse regering beraadt zich over financiële steun aan de noodlijdende Long Term Credit Bank of Japan (LTCB) om een fusie met de Sumitomo Trust Bank te vergemakkelijken. Het bericht komt te midden van felle discussies in het parlement deze week over regeringsplannen ter stabilisering van de financiële sector en de afhandeling van mogelijke faillissementen.

Premier Keizo Obuchi zei gisteren in het parlement dat de regering “alle steun zal geven aan het fusieplan” omdat dit zal “bijdragen aan stabilisering van de financiële sector”. De LTCB is de zwakste onder de Japanse banken, die alle lijden onder een last van oninbare leningen uit de speculatiegolf eind jaren tachtig. Aandelen van de LTCB zakten eerder deze maand tot een dieptepunt van 37 yen (ruim onder de nominale waarde van 50 yen). Het bureau Moody's heeft de kredietwaardigheid van de LTCB inmiddels als “speculatief” beoordeeld.

Begin deze zomer kwamen LTCB en Sumitomo met een fusieplan om de LTCB te redden. De onderhandelingen verlopen echter stroef, omdat Sumitomo niet de vele oninbare leningen van de LTCB wil overnemen. De Nihon Keizai Shinbun (Japans Economisch Dagblad) meldt vandaag dat de centrale bank en de regering concrete plannen in onderzoek hebben om geld in de LTCB te pompen en oninbare leningen over te nemen om de fusie met Sumitomo te vergemakkelijken.

De behandeling door de overheid van de LTCB-zaak kan een testcase worden voor de gehele financiële sector. Wetsvoorstellen van de regering staan deze week centraal in discussies tussen regering en oppositie. Onder meer ligt het plan op tafel dat de oprichting van 'overbruggingsbanken' mogelijk maakt in het geval van een faillissement van een bank. Maar de regering lijkt niet van zins één van de negentien grote banken van het land - waartoe ook de LTCB behoort - werkelijk failliet te laten gaan. “Als we toestaan dat een van de grote banken failliet gaat, zal dat internationaal tot onvoorzienbaar grote schade lijden”, aldus minister Kiichi Miyazawa (Financiën) gisteren.

De oppositie valt de regeringsplannen aan omdat zij meer openheid wil over de financiële situatie van de banken en tevens wil zien dat bestuurders van de banken ter verantwoording worden geroepen voor hun bedrijfsvoering de afgelopen jaren. De oppositie vreest dat het oude collectivistische regeringsbeleid wordt voortgezet en alle banken op kosten van de belastingbetaler worden gered zonder zelf te hoeven bloeden.

In het geval van de LTCB is financiële steun mogelijk omdat de overheid heeft verklaard dat de bank solvabel is. Maar er bestaat niet alleen bij de oppositie twijfel over de wijze waarop de overheid de controle uitvoert. De mogelijke fusiepartner Sumitomo Trust Bank heeft inmiddels een buitenlands accountantskantoor ingehuurd om de boeken van de LTCB door te nemen.

De regering moet rekening houden met de wensen van de oppositie omdat deze sinds kort een meerderheid heeft in het Hogerhuis. De oppositie is bereid op andere terreinen in te schikken als de regering aan de verlangde openheid van zaken en het afleggen van verantwoording door de bankiers meewerkt.

Tot dusver toont de regering twee gezichten ten opzichte van de kritiek uit de oppositie. Enerzijds zei minister Miyazawa deze week in het parlement dat de huidige problemen “niets met ideologische geschillen te maken hebben” en hij daarom open staat voor veranderingen in de regeringsvoorstellen. Anderzijds lijkt de regering al te hebben besloten dat geen enkele grote bank failliet zal gaan.

    • Hans van der Lugt