Indonesiërs stalen geld Wereldbank

WASHINGTON, 20 AUG. Corrupte regeringsambtenaren in Indonesië hebben ongeveer eenvijfde van het ontwikkelingsgeld dat de Wereldbank in het land heeft gestoken, achterovergedrukt. Dat staat in een intern memo van de bank. De bank heeft het bestaan ervan gisteren bevestigd.

Wereldbankfunctionarissen in Jakarta hebben het stuk in augustus vorig jaar opgesteld. Zij waarschuwden dat in Indonesië corruptie welig tiert. Het blad Wall Street Journal meldde deze week dat ambtenaren en politici 20 tot 30 procent van de in de afgelopen decennia door de Wereldbank beschikbaar gestelde projectgelden hebben ontvreemd. Wereldbank-directeur in Indonesië De Tray zei echter dat de omvang nooit is onderzocht. In het memo staat dat bankmedewerkers niet bij de misstanden zijn betrokken.

De instelling in Washington heeft meteen actie ondernomen om misbruik van leningen tegen te gaan. Sinds 1967 heeft de Wereldbank aan Indonesië ruim 24 miljard dollar aan kredieten verstrekt, vooral voor armoedebestrijding, infrastucturele werken en stimulering van economische groei.

Sinds Indonesië vorig jaar in een diepe financiële crisis terechtkwam, is echter president Soeharto inmiddels afgetreden. De strijd tegen de corruptie vormt een belangrijk onderwerp in de contacten met de regering, aldus een bankfunctionaris. (Reuter, AFP)