GVB trekt dertig extra chauffeurs aan op bus

AMSTERDAM, 20 AUG. De directie van het Amsterdame Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) en de vakbonden hebben gisteravond een akkoord bereikt over vermindering van de werkdruk bij het rijdend personeel.

Het GVB zal dertig extra busbestuurders werven. Daardoor wordt het mogelijk om toch volgens planning in oktober de 36-urige werkweek in te voeren. De directie had daar wegens het personeelstekort eigenlijk mee willen wachten. Verder kijkt het GVB of parttime contracten van bestuurders kunnen worden omgezet in fulltime contracten en zal de werving van bestuurders geïntensiveerd worden. En als blijk van waardering voor de inzet van de personeelsleden heeft de GVB-directie besloten elk personeelslid tweehonderd gulden netto uit te betalen.

Volgens directielid H. Waling heeft de directie de bonden er gisteren van kunnen overtuigen dat de uitbreiding van personeel al eerder in gang is gezet. Er zijn al 112 nieuwe chauffeurs aangetrokken, die in november allemaal aan de slag kunnen.

Maar deze zomer had het GVB onvoorzien grote problemen met de uitvoering van de dienstregeling. Meer dan honderd diensten vielen uit en de zomerregeling werd aangepast met minder ritten per uur. Dit is volgens het directielid mede veroorzaakt doordat het personeelsverzuim hoger uitviel dan voorzien en doordat uitzendbureaus door de aantrekkende arbeidsmarkt onvoldoende bestuurders konden leveren.

Met de genoemde maatregelen is het volgens de GVB-directie mogelijk dat vanaf 31 augustus alle trams en bussen weer op tijd rijden en dat de winterdienstregeling zonder problemen kan worden uitgevoerd.

De GVB-directie is verheugd over het “constructief overleg” met de bonden. De bonden hebben hun vertrouwen uitgesproken dat de maatregelen op korte termijn zullen leiden tot verlaging van de werkdruk.

Om afspraken te maken voor de structurele werkgelegenheid bij het GVB op de langere termijn zal een speciale commissie bestaande uit GVB-directie, ondernemingsraad en vakbonden voortaan regelmatig bij elkaar komen.