Forse winststijging Internatio-Müller

Handels- en installatieconcern Internatio-Müller (IM) heeft in de eerste helft van 1998 de nettowinst, exclusief buitengewone baten, zien stijgen met 15,6 procent van 52,7 miljoen naar 60,9 miljoen gulden. Per saldo waren er 20,4 miljoen aan extra baten, waardoor de nettowinst uitkwam op 81,3 miljoen, 54 procent hoger dan in dezelfde periode van 1997.

Ook voor het tweede halfjaar verwacht het bestuur een hoger groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen, alsmede een hogere nettowinst dan in de tweede helft van 1997.

De groepsomzet steeg in de eerste zes maanden met 551 miljoen naar 2,288 miljard. Van de stijging was 400 miljoen het gevolg van overnemingen/afstotingen. Koersverschillen hadden een negatief effect van 7 miljoen. De autonome omzetstijging kwam daarmee uit op 158 miljoen.

IM had een boekwinst van 50 miljoen op de verkoop van het belang van 2 procent in Libertel. Dat is voor een deel aangewend voor voorzieningen voor bijzondere bedrijfsrisico's als het millenniumprobleem.