Een schikking?

Een novum in Nova: een interview na tussenkomst van de rechter. Maar of de eis tot rectificatie hiermee van tafel is, lijkt me nog lang niet zeker. De twee seksuologen die aanvankelijk een kort geding hadden aangespannen, zaten er na afloop ietwat beteuterd bij.

In juni zond Nova een nieuwsmakende reportage uit met een sterk suggestieve lading. De onthulling betrof de oprichting van een Overleg Seksmedia, dat op initiatief van de video-industrie richtlijnen voor zelfregulering in de pornosector moest maken. De publieke opinie moest ervan verzekerd worden dat in de pornohandel geen gebruik wordt gemaakt van spelers onder de zestien (of achttien, daar werd nog over gepraat). Het was de bedoeling een duidelijk onderscheid te maken tussen het reguliere pornorepertoire, waarin uitsluitend volwassenen optreden, en de kinderporno onder de toonbank. Tot zo ver niets aan de hand, zou je denken.

Nova maakte er echter een schandaal van door nadrukkelijk te vermelden dat het initiatief tot dit overleg was uitgegaan van een zekere Rob K., tegen wie toen een gerechtelijk vooronderzoek gaande was wegens handel in kinderporno. En deze Rob K. was erin geslaagd “de club de nodige respectabiliteit” te geven door het aantrekken van twee ordentelijk geachte seksuologen (Frits Wafelbakker en Cees Straver). De conclusie kon niet anders zijn dan dat zij zich voor een smoezelig karretje hadden laten spannen. Of waren de heren misschien zelf óók niet erg zuiver op de graat? De vage beelden van een groepje figuren in een vergaderzaal - gefilmd door een geblindeerd raam, dus bij voorbaat al verdacht - werden gelardeerd met eerdere uitspraken van Wafelbakker en Straver. Aha! Dit bleken heren te zijn met “liberale opvattingen waar het gaat om seks met jongeren.”

Het was, kortom, een regelrecht nummertje karaktermoord, met onmiddellijk succes: het overleg, dat nog maar net op gang was gekomen, werd beëindigd.

Wafelbakker en Straver voelden zich onheus behandeld. Ze meenden op grond van respectabele overwegingen te hebben meegepraat over een onderwerp van belang. Het leek hen “een verstandig initiatief, breed opgezet”. Niet voor niets was ook de vroegere IKON-directeur Wim Koole erbij aanwezig, tegenwoordig voorzitter van de raad van toezicht van de reguliere video-keuring die óók door de industrie zelf wordt verricht. Per kort geding wilden ze Nova een rectificatie afdwingen.

De rechter suggereerde echter eerst eens een schikking te proberen. En zo zaten Wafelbakker en Straver gisteravond aan de presentatietafel van Rob Trip, met het kennelijke voornemen alle nuanceringen aan te brengen die in de oorspronkelijke reportage ontbraken. Maar die vlieger ging niet op. Trip had zichzelf kennelijk beloofd dat dit een gewoon interview zou worden - weliswaar afgedwongen, maar toch. Hij viel aan, hield de heren kort, wierp hen telkens kwaadaardige motieven voor de voeten (was dit niet gewoon een poging van de pornobazen om hun handel veilig te stellen?) en kwam voortdurend terug op de rol van Rob K. Wisten de heren wel dat de man binnenkort voor de rechter moet verschijnen? Nee, dat wisten ze niet, en van die hele Rob K. hadden ze trouwens nooit eerder gehoord, maar zelfs als ze diens conduitestaat vooraf hadden gekend, zouden ze tóch nog hebben gevonden dat zo'n overleg de moeite waard was. “Bij zoiets heb je de industrie hard nodig, wil je iets bereiken”, wist Straver nog net te berde te brengen.

Op hun gezichten stond intussen af te lezen dat de twee seksuologen zich dit onderhoud heel anders hadden voorgesteld. Door de confronterende ondervraging, die bovendien vooraf werd gegaan door een herhaling van de meest incriminerende fragmenten uit de reportage, bleven ze stevig vastgenageld aan de beklaagdenbank waaraan ze nu juist hadden willen ontsnappen. Van de rectificatie die de heren Wafelbakker en Straver zo graag wilden, kwam op deze manier zo goed als niets terecht.

En de vraag is dus of Nova binnenkort opnieuw zendtijd zal worden afgedwongen.

    • Henk van Gelder