Dagboek Anne wordt aangevuld

ROTTERDAM, 20 AUG. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) heeft toestemming gekregen van het Anne Frank Fonds in Bazel om in een nieuwe druk van de wetenschappelijke uitgave van de dagboeken van Anne Frank een passage over het huwelijk van haar ouders te publiceren die eerder op verzoek van de familie was weggelaten.

Indien het Fonds verder de rechten krijgt op de vijf ontbrekende bladzijden die onlangs zijn opgedoken, krijgt het RIOD ook toestemming om die te publiceren. Dit heeft RIOD-medewerker D. Barnouw meegedeeld. Het Anne Frank Fonds in Bazel bezit de auteursrechten van de dagboeken en vertegenwoordigt de familie Frank. De nieuwe vijfde druk zal vermoedelijk begin volgend jaar verschijnen. Ook de wetenschappelijke edities in Duitsland, de VS, Engeland, Frankrijk en Japan zullen over de ontbrekende passages kunnen beschikken, alsmede publieksedities die op de kritische editie zijn gebaseerd.

Het RIOD had om toestemming voor publicatie gevraagd omdat het instituut goede hoop heeft dat het “binnen afzienbare tijd” kan beschikken over de dagboekfragmenten waarvan het instituut tot enkele maanden geleden het bestaan niet kende. RIOD-medewerker Barnouw: “Mijn optimistische natuur zegt mij dat we ze wel krijgen. We hebben hierover een positieve grondhouding.”

De bladzijden blijken in het bezit te zijn van C. Suijk, voormalig financieel medewerker van de Anne Frank Stichting in Amsterdam en een goede bekende van Anne's vader Otto Frank. Suijk stelde het RIOD en het Anne Frank Fonds begin dit jaar ervan op de hoogte dat hij kort voor diens dood in 1980 de vijf dagboekbladzijden van Otto Frank had gekregen. Otto Frank zou niet hebben gewild dat ze openbaar werden. In de passages schrijft Anne Frank kritisch over het huwelijk van haar ouders.

Namens het RIOD bemiddelt D. den Hertog als landsadvocaat op dit moment met Suijk over het overdragen van de bladzijden aan het RIOD, aan welke instelling Otto Frank in 1980 het gehele manuscript naliet. Den Hertog: “Zoals een drieluik van Van Eijk ook op één plaats thuishoort, zo zou ook de nalatenschap van Otto Frank op één plaats moeten blijven.” Suijk beschouwt de dagboekpagina's als zijn eigendom en zichzelf als houder van de auteursrechten; het RIOD en het Anne Frank Fonds menen dat Otto Frank de fragmenten slechts in bewaring heeft willen geven.

Pagina 3: Advocaat verwacht snel reactie

Landsadvocaat Den Hertog: “Ik verwacht binnenkort een reactie van de wederpartij op een voorstel onzerzijds.” De nu opgedoken dagboekbladen behoren waarschijnlijk tot de door Anne Frank tijdens haar onderduikperiode herschreven versie van haar dagboek. Deze zogenoemde b-versie had zij na de oorlog als boek willen publiceren.

De passage betreft een dagboekbrief van dinsdag 8 februari 1994, waarin zij kritiek heeft op het huwelijk van haar ouders. De nu opgedoken passage is volgens RIOD-medewerker Barnouw ongeveer even lang als de uit de wetenschappelijke editie weggelaten passage uit de eerste versie.

Dat het Zwitserse Anne Frank Fonds nu toestemming geeft tot publicatie van de omstreden passages over het huwelijk van de ouders van Anne, komt door het verstrijken van de tijd, aldus het literaire agentschap Liepman in Zürich, dat de rechten namens het Anne Frank Fonds beheert en verhandelt.

Medewerker E. Koralnik van Liepman: “Bij de eerste uitgave van de kritische editie in 1986 lagen er nog gevoeligheden bij de familie, omdat vader Otto Frank nog niet lang geleden overleden was. Nu spelen die gevoeligheden veel minder. Bovendien zijn de ontbrekende passages nu in discussie gekomen.”

    • Arjen Schreuder