Correcties & Aanvullingen

Jeugdliteratuur

In een artikel onder de kop 'Dit is een begin van erkenning' (in de krant van vrijdag 17 juli, pagina 6) werd gesuggereerd dat neerlandica Helma van Lierop de eerste hoogleraar jeugdliteratuur in Nederland is. Dit is niet juist. De onlangs benoemde Van Lierop is de eerste die zich aan de Letterenfaculteit van de Leidse universiteit met jeugdliteratuur bezighoudt, maar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen in Leiden werd al in de jaren tachtig Ria Bauer-van Wechem tot hoogleraar jeugdliteratuur benoemd.

LED

In het bericht 'Lichtslang' scheidt weg (in de krant van dinsdag 18 augustus, pagina 2) wordt de afkorting LED omschreven als Liquid Emitting Diodes. Dit moet echter zijn Light Emitting Diodes.