Architecten moeten van BNA collegiaal zijn

AMSTERDAM, 20 AUG. De Bond Nederlandse Architecten (BNA) heeft in zijn nieuwe gedragsregels bepaald dat architecten die lid zijn van de bond geen negatieve uitspraken mogen doen over collega's en hun werk, zonder deze daarvan eerst op de hoogte te stellen. Leden die de regel schenden, kunnen aangeklaagd worden bij de bond. Uitspraken van de bond zullen openbaar gemaakt worden.

Collegialiteit is een van de uitgangspunten van de gedragsregels. Zo moet een BNA-lid voor het aannemen van een opdracht uitzoeken of deze eerder aan een andere architect is aangeboden. Ook bij aanpassingen aan bestaande gebouwen moet de architect belast met de verbouwing contact opnemen met de oorspronkelijke architect. Er wordt wel verwacht dat de laatstgenoemde zich niet verzet tegen de opdracht zijn schepping aan te passen.

De nieuwe gedragscode is gebaseerd op Franse, Amerikaanse en Britse voorbeelden. De oude gedragsregels van de BNA dateren van 1991 en waren volgens mr. A. Evers, juridisch adviseur van de bond, verouderd. Volgens haar betekent de nieuwe gedragscode geen zelfcensuur maar 'het in acht nemen van collegiale verhoudingen.' Jaarlijks krijgt de bond gemiddeld een stuk of twaalf klachten over schending van de collegialiteit.

Van BNA-leden wordt verwacht dat zij de gedragsregels ook in aanmerking nemen jegens architecten die niet bij de bond zijn aangesloten. Andersom zijn er geen juridische sancties voor niet-leden die de gedragsregels schenden.