Anne Frank

Het terugvinden van vijf pagina's van het manuscript van het dagboek van Anne Frank lijkt mij allerminst een sensatie waard, en noch van historisch noch van persoonlijk belang. De pagina's bevatten, naar bekend is geworden, de visie van dit toen 14-jarige meisje op het huwelijk van haar ouders, en dit vijf pagina's lang. Naar bekend aanbad Anne haar vader maar stond zij koud en kritisch tegenover haar moeder - hetgeen nog niet behoeft te betekenen dat haar visie juist was. Ten slotte was haar beoordeling van anderen sterk egocentrisch, zoals ook blijkt uit haar beschrijving van de tandarts Fritz Pfeffer.

In het begin van de jaren '80 is tot een wetenschappelijke uitgave van het Dagboek besloten, door het RIOD te vervaardigen, die in 1986 verscheen. Niet omdat het een meesterwerk zou zijn, wat het zeker niet is, maar om beweringen van neo-nazi's zoals de Fransman Faurisson en en leraar in Lübeck dat het Dagboek een vervalsing is en de holocaust niet heeft plaatsgevonden te weerleggen.

Nu zijn er zoveel bewijzen dat de holocaust wel degelijk plaatsvond dat geen zinnig mens dit nog zal ontkennen, en is geen wetenschappelijke editie van het Dagboek van Anne Frank als bewijs nodig. Nog daargelaten dat dit dagboek zelf slechts een zeer flauwe afspiegeling van de verschrikkingen van de nazi-terreur bevat, en deze laatste voornamelijk blijken uit onze wetenschap wat na hun arrestatie met de bewoners is gebeurd. De publicatie van de ontboezeming van Anne over het huwelijk van haar ouders heeft al helemaal niets met de holocaust te maken.

Overigens lijkt het mij hoogst onwaarschijnlijk dat Otto Frank, die de desbetreffende vijf pagina's uit piëteit tegenover zijn omgekomen echtgenote buiten de publiciteit wilde houden, deze aan de oud-medewerker van de Anne Frank Stichting Cor Suyk heeft geschonken, als diens eigendom en met toestemming deze naar goeddunken openbaar te maken. Via een film en via het te verschijnen boek van Melissa Müller.

Het tot dusver gepubliceerde dagboek is ook zonder de nu gevonden vijf pagina's trouwens allerminst volledig. Van meet af aan ontbreken de schriften met aantekeningen over een aantal maanden, hetgeen ook in de wetenschappelijke uitgave vermeld wordt. Dus waarom dan de opschudding over deze vijf pagina's?

    • Henriëtte Boas