'Visstand in wereldzeeën loopt snel terug'

MONTERREY, 19 AUG. De visstand in de wereldzeeën loopt sneller terug dan is aangenomen. Dat is het gevolg van systematische overbevissing door een groeiend aantal, steeds efficiëntere vissersboten. Aldus het World Wildlife Fund in een studie die gisteren is gepresenteerd in Californië.

“Het probleem is aanzienlijk groter dan wij tot nog toe dachten”, zei vice-voorzitter Jim Leape van de Amerikaanse afdeling van het WWF. “Wij zijn te gretig. We halen veel te veel vis uit de oceanen.”

De studie toont aan dat vissersvloten de afgelopen 28 jaar dusdanig zijn gegroeid en gemoderniseerd dat zij nu twee keer zoveel vis uit zee kunnen halen dan ecologisch verantwoord is. Doordat de aantallen van 200 waardevolle vissoorten snel verminderen, proberen vissers zo snel mogelijk de resterende hoeveelheden voor elkaar weg te kapen, aldus het WWF. Op zestig procent van de 200 bedreigde vissoorten heeft nog altijd overbevissing plaats.

Volgens het onderzoek kunnen de zeeën ruwweg 60 miljoen ton voedsel leveren zonder de visstand in gevaar te brengen. Maar de capaciteit van de vissersvloten bedraagt wereldwijd meer dan 100 miljoen ton. Op dit moment halen vissers 80 tot 84 miljoen vis per jaar uit zee. Deze overbevissing kan leiden tot “desastreuze” gevolgen, volgens het WWF niet in de laatste plaats voor de voedselvoorziening van volkeren die vooral van vis leven. Het rapport van het WWF is een voorstudie van een document over overbevissing dat in oktober zal worden besproken in Rome, tijdens een bijeenkomst van de FAO, de VN-voedselorganisatie, waar maatregelen worden besproken om de visstand te beschermen. In eerdere FAO-rapporten over de visstand worden maatregelen bepleit om een overcapaciteit in vissersvloten van ongeveer 30 procent weg te werken, maar volgens het WWF is er sprake van een overcapaciteit van 155 procent.

Twee jaar geleden kwamen 59 landen het VN-Visstandverdrag overeen, waarin maatregelen zijn opgenomen om visstanden te beschermen. De 20 landen die de meeste vis uit zee halen hebben het verdrag nog niet geratificeerd. Het WWF noemt dat “een schande”. Tot nog toe hebben de Verenigde Staten, Rusland, Noorwegen en IJsland het verdrag geratificeerd. (Reuters)