Verbod Iraans blad om Khomeiny

TEHERAN, 19 AUG. Het Iraanse weekblad Khaneh heeft een permanent verschijningsverbod opgelegd gekregen omdat het een brief heeft afgedrukt waarin een niet bij naam aangeduide vrouw felle kritiek leverde op de grondlegger van de islamitische republiek en voormalige Opperste Leider ayatollah Ruhollah Khomeiny. De rechtbank voor de media oordeelde dat de brief “de heilige principes van de islam” en “de waarden van de islamtitische revolutie” van 1979 schendt. De hoofdredacteur van het blad kreeg een voorwaardelijke straf van zes maanden opgelegd.

In de brief levert de vrouw felle kritiek op de rol van de Opperste Leider in de Oorlog met Irak (1980-1988). “Als ik denk aan Khomeiny, is alles wat in me op komt de afschuwelijke geluiden van de middernachtelijke bommen op Teheran en het bloed van duizenden jonge Iraniërs die in die oorlog omkwamen”, aldus de brief. De islamitische geestelijkheid spiegelde Iraanse militairen voor dat de dood op het slagveld betekende dat zij naar het paradijs zouden gaan.

Ook levert de vrouw kritiek op Khomeiny's houding in de affaire-Rushdie. “Vraag je mij om iemand te volgen die Iran in een internationale terroristische staat heeft veranderd met zijn opdracht om Salman Rushdie te vermoorden?”, aldus de vrouw. Khomeiny vaardigde een fatwa uit tegen Rushdie om zijn boek 'De Duivelsverzen' omdat hij daarin de islam beledigd zou hebben.

De rechterlijke macht in Iran staat algemeen bekend als uiterst conservatief. In de machtsstrijd tussen Geestelijk Leider Khamenei en de - gematigd progressieve - president Khatami hebben veel rechters de kant van Khamenei gekozen. Toen Khatami vorig jaar aan de macht kwam, was een van zijn doelstellingen om de pers in Iran minder streng te controleren. Veel kranten maakten onmiddellijk gebruik van de grotere vrijheid. Het conservatieve kamp in Iran ziet deze ontwikkeling echter met lede ogen aan en de rechterlijke macht heeft al enige malen ingegrepen als journalisten in haar ogen de grens van wat aanvaardbaar is, overschreden. Khaneh kreeg vorige maand al de wacht aangezegd door militante moslims, die een brandbom in de redactielokalen van het weekblad gooiden. (AP)