'Schiphol tijdelijk dicht om lawaai'

DEN HAAG, 19 AUG. Slotcoördinator H. Wijkhuizen, die de verdeling van de vluchten op Schiphol coördineert, waarschuwt dat de luchthaven aan het einde van het jaar wellicht een paar weken dicht moet wegens overschrijding van de wettelijke geluidsnormen. Wijkhuizen zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Het CDA-Kamerlid Reitsma heeft een reeks vragen gesteld aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), waarin hij haar vraagt om opheldering over de opmerkingen van Wijkhuizen. D66-Kamerlid Van 't Riet sloot niet uit dat het tot een tijdelijke sluiting van Schiphol zou komen. VVD-Kamerlid Verbugt verklaarde dat het “ondenkbaar” is dat Schiphol enige tijd dicht zou moeten. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de aantallen vluchten op Schiphol vaststelt, reageert laconiek op Wijkhuizens waarschuwing. De woordvoerder herinnert eraan dat het gevaar al langer bestaat dat Schiphol aan het eind van het jaar zijn toevlucht zal moeten nemen tot enkele noodgrepen om binnen de milieugrenzen te blijven.

De kans dat een rechter Schiphol en het kabinet in dat late stadium tot de orde zal roepen, is volgens de meeste deskundigen gering. Het kabinet heeft steeds betoogd dat er een aantal 'absurditeiten' zitten in de huidige wettelijke regeling van de geluidsnormen. Daardoor wordt geluidsoverlast meegeteld waarvan niemand last heeft en valt het in werkelijkheid mee met de geluidshinder. De regels worden momenteel aangepast, maar die procedure vergt veel tijd en zal naar verwachting pas in 1999 zijn afgerond.

Intussen gaan de juristen van het ministerie er vanuit dat de rechter over zijn hart zal strijken, mocht de milieubeweging zich later dit jaar opnieuw tot hem wenden. Het kabinet is immers al bezig met een aanpassing van de regels.

De milieubeweging probeerde ook in juni van dit jaar al om het aantal vluchten op Schiphol te beperken via een kort geding. Ze wilde Wijkhuizen verplichten dit jaar niet 380.000 maar 360.000 vluchten te verdelen. Volgens de milieubeweging was het ontoelaatbaar om 380.000 vluchten te laten plaatshebben omdat dan de geluidsnormen zeker zouden worden overschreden. Haar eis werd door de rechter echter afgewezen.

Vorig najaar werden de geluidsnormen eveneens overschreden en besloot de rechter deze situatie “eens maar nooit weer” te gedogen. Het kabinet liet daarop een onderzoek instellen naar de geluidsregels, waarbij de 'abdsurditeiten' aan het licht kwamen.

Het PvdA-Kamerlid Van Gijzel liet vanmorgen blijken niet zwaar te tillen aan de waarschuwing van Wijkhuizen. Volgens hem was het een poging van de luchtvaartlobby om druk uit te oefenen op de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Tineke Netelenbos.

De KLM onderzoekt al enige tijd mogelijkheden om een andere luchthaven als tweede thuishaven te gebruiken. Mogelijk wordt dat een Italiaans vliegveld, via de toekomstige partner Alitalia.