Advocaat Boone (1)

De overtuigingskracht van advocaat Jan Boone (NRC Weekblad, 29 augustus) blijkt zo groot te zijn dat ik er even van overtuigd was dat het slot van Casablanca zich inderdaad in een café afspeelt. Ik heb het slot van de film nog eens bekeken om te kijken hoe het komt dat mijn geheugen me zo voor de gek houdt. De werkelijkheid is anders: Boone heeft ongelijk. Het slot is in de mist, op het vliegveld. Geheel conform het collectieve geheugen dus.

    • F. Buitink