Kunstenaars maken werk over het Wad in gevaar

Zeventien kunstenaars uit Noord-Nederland vormen de Waddenkunstkring. Door middel van hun ruim tachtig kunstwerken willen ze de schoonheid en bedreigingen van het Waddengebied onder de aandacht van het publiek brengen. De tentoonstelling reist anderhalf jaar het land door en is nu te zien op Texel.

'Met het oog op het Wad' gemeentelijke expositieruimte Groeneplaats 10, Den Burg. Van 6 aug. t/m 29 aug, tijdens kantooruren. Vanaf 8 september in het Groninger Provinciehuis.

TEXEL, 19 AUG. “Het Wad is de baarmoeder van het leven”, vindt kunstschilder Rein de Vries uit Leeuwarden, lid van het kunstenaarscollectief Waddenkunstkring. De Vries, al dertig jaar actief als kunstenaar, maakt zich grote zorgen over bedreigingen van het Waddengebied, waartoe hij boringen naar aardgas en defensieactiviteiten rekent. In het grootste aaneengesloten natuurgebied van West-Europa horen die niet thuis, meent hij. “Als je op het Wad naar gas gaat boren zakken de platen, waar vogels fourageren, weg en verdwijnen in zee. Defensie moet ergens anders oefenen. Als er een straaljager over raast schrik je je een beroerte.”

De Vries is een van de zeventien leden van de Waddenkunstkring, die vorig jaar mei werd opgericht. De aanleiding vormde de verschijning van een boek van de Drentse geograaf Meint van der Sluis, waarin hij waarschuwt voor de kwalijke gevolgen van de mijnbouw in Nederland, vooral bodemverzakkingen en aardbevingen. Aan zijn boek werkten acht kunstenaars mee, onder wie zijn vrouw Trijni Holman. Het was haar idee om een bredere tentoonstelling over de bedreigde Wadden op te zetten en ze benaderde hiervoor kunstenaars. Volgens Holman mag het bijzonder heten dat kunstenaars zich aaneensluiten om een dreigend gevaar af te wenden. “Zeker over thema's van natuur en milieu”. Het kunstenaarscollectief bestaat uit zeventien schilders, aquarellisten, een kalligraaf, fotograaf, dichter en beeldhouwer, die zich lieten inspireren door het Wad.

De Vries' olieverfschilderij 'Sjoerdje', dat op de tentoonstelling is te zien, toont een naakte dame die uit een auto stapt tegen de achtergrond van een lichtgevende, vuurspuwende n wolkenformaties en hun reflecties op water en slik uit. Ben van Voorn uit Yde leverde enkele striptekeningen in. Op één cartoon staart een wandelaar op een vervuild strand verbaasd naar een bord 'Verboden voor verrekijkers'. Op de achtergrond staan grote boortorens. Aukje Vellinga fotografeerde een kwelderlandschap bij Marrum in Noord-Friesland Buitendijks, waar in de jaren zeventig een felle strijd werd gevoerd tussen natuurbeschermers en boeren over de inpoldering van het natuurgebied.

    • Karin de Mik