KB herdenkt 200-jarig bestaan; Labyrintische expositie in Nieuwe Kerk

AMSTERDAM, 19 AUG. In aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix is gisteren in de Nieuwe Kerk de tentoonstelling Het wonderbaarlijke alfabet geopend. Met deze tentoonstelling wordt het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag herdacht.

De bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland, gaat terug op de boekencollectie van de stadhouders.

Voorafgaand aan de opening bood de voorzitter van het Algemeen bestuurscollege oud commissaris van de Koningin in Groningen H.J.L. Vonhoff het jubileumboek aan de Koningin aan. Deze studie van P. W. Klein en M.A.W. Klein-Meijer, De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998, beschrijft de geschiedenis van de bibliotheek in nauwe samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Vervolgens werd een bijzondere particuliere schenking officieel aan de jubilerende bibliotheek overhandigd. Het betreft het getijdenboek van de meester van Zweder van Culemborg, een geïllustreerd Noordnederlands handschrift uit ca 1440. Het is voor 99 jaar in bruikleen gegeven aan de bibliotheek door P. Fentener van Vlissingen namens de directie van SHV Holdings nv.

De labyrintische tentoonstelling zelf laat aan de hand van de 26 letters van het alfabet de grote veelzijdigheid van het boekenbezit van de Koninklijke Bibliotheek zien, dat wil zeggen van 63 kilometer bibliotheekmateriaal waarvan 45 kilomter boeken. Dat laatste komt neer op 2,2 miljoen boeken. Aan elke letter is een thema gewijd en elk van die thema's wordt uitgewerkt in de vorm van geëxposeerde boeken, handschriften, pamfletten, boekbanden en papiersoorten. Hierdoor krijgt de bezoeker een verrassend zicht op de diversiteit in onderwerp, vorm, materiaal en functie van het geschreven en gedrukte woord en tevens op activiteiten van de KB als verwerving, beheer en restauratie.

Behalve het door Van Oorschot uitgegeven jubileumboek is bij uitgeverij Waanders het rijk geïllustreerde Verzamelaars en verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek 1798-1998 verschenen. Dezelfde uitgever verzorgde de facsimile-editie van een der juwelen uit de KB-collectie, het album amicorum van de zeventiende-eeuwse Amsterdammer Jacobus Heyblocq. Het bevat onder andere teksten en tekeningen van P.C. Hooft, Constantijn Huygens, Joost van den Vondel, Rembrandt en Govert Flinck.

De tentoonstelling Het wonderbaarlijke alfabet duurt tot en met 18 oktober.

    • Roelof van Gelder