'HSWKK' motto van Onderwijs

ZOETERMEER, 19 AUG. De nieuwe bewindslieden op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, minister Hermans en de staatssecretarissen Adelmund en Van der Ploeg, hebben een eigen motto geformuleerd.

“Wij vormen de ploeg HSWKK”, zegt staatssecretaris Adelmund in het OCenWeekblad in haar eigen onderwijsbargoens. “Humorvol SamenWerken voor Kwaliteit en Kansen.” Hoewel premier Kok nieuw aangetreden bewindslieden opdroeg zich tot het Kamerdebat over de regeringsverklaring te onthouden van “betekenisvolle uitspraken”, maakten de drie een uitzondering voor het huisorgaan van hun departement.

Zowel minister Hermans (VVD, hoger onderwijs) als zijn staatssecretarissen Adelmund (PvdA, basis- en voortgezet onderwijs) en Van der Ploeg (PvdA, cultuur) zijn relatieve buitenstaanders op hun terrein. Ze onderstrepen alledrie dat zij beginnen met luisteren. “We gaan niet meteen met allerlei boude ideeën komen”, zegt Hermans. Adelmund: “Buitenstaanders in de onderwijswereld zijn juist goed. Dat moeten we nog maar even blijven.” En Van der Ploeg: “Mijn rugzakken blijven voorlopig thuis.”

Als econoom had Van der Ploeg bijzondere belangstelling voor Cultuur, vertelt hij. “Sommigen zullen misschien denken: wat doet die bèta-vent met zo'n economische achtergrond bij Cultuur? Ik hoop het immateriële en culturele meer in het maatschappelijke debat te krijgen: het regeerakoord biedt daar ruimte voor, ook voor de omroepen. Het publieke bestel is belangrijk, maar ik denk dat we de commerciële omroepen meer kansen moeten geven om cultureel actief te zijn.”

De andere bewindslieden, Hermans en Adelmund, laten zich tot zulke concrete beleidsuitspraken niet verleiden. Over de studiefinanciering bijvoorbeeld houdt Hermans zich op de vlakte: “We houden ons uiteraard aan de ruimten van het regeerakoord. Maar we blijven zoeken naar een meer flexibel evenwicht tussen de geldbron ouders, kind, beurs, leenfaciliteit.” En Adelmund, voormalig vice-voorzitter van de FNV, verheugt zich op haar rol als werkgever: “Kwaliteit van het onderwijs wordt enorm bepaald door wie er voor de klas staat: het is prachtig als het maandagochtendhumeur van de leerkracht niet de hele week voortduurt. Arbeidsvoorwaarden spelen daarbij een belangrijke rol.”

    • Wubby Luyendijk