Divisie muziek tempert Wegener

ROTTERDAM, 19 AUG. Mediabedrijf Wegener Arcade heeft in het eerste halfjaar extra voorzieningen getroffen voor reorganisaties en verliezen in zijn muziekdivisie, de kern van het bedrijf Arcade dat begin 1996 werd gekocht. De extra voorzieningen van zo'n tien miljoen gulden drukten de groei van het bedrijfsresultaat, dat met 4,5 procent steeg tot 64,3 miljoen gulden.

Wegener Arcade meldde vanochtend dat de nettowinst in de eerste zes maanden is gestegen met dertien procent tot 41 miljoen gulden. In de vergelijkbare periode in 1997 verdiende het concern 61,5 miljoen gulden. Wegener Arcade verwacht dat de winst per aandeel, die in het eerste halfjaar met 10,5 procent omhoog ging naar 1,16 gulden, in het hele jaar eveneens met circa 10 procent zal stijgen. In het in april verschenen jaarverslag ging het bestuur niet verder dan de verwachting van winstgroei. De reorganisaties zullen enkele tientallen arbeidsplaatsen kosten, zegt bestuursvoorzitter J. Houwert van Wegener Arcade (ruim 5.500 medewerkers). In het eerste halfjaar ging de omzet met 4,8 procent omhoog naar 785 miljoen gulden.

“Wegener Arcade mist de schwung van de conjunctuur”, concludeert analist H. Huizinga van de effectenbank Theodoor Gilissen. De krantendivisie plukt wel de vruchten van de krachtige groei van de economische bedrijvigheid, die onder meer tot uitdrukking komt in de stijging van het advertentievolume met 16 procent. De betaalde oplage van de kranten bleef nagenoeg gelijk.

In de muziekactiviteiten houdt het bedrijf echter problemen. De trend van een omzetdaling in de verkoop van muziek-cd's zette zich voort, zo meldt het concern. “Het voormalige Arcade is nog steeds als een steen om hun nek”, aldus Huizinga. Zonder Arcade was de winstgroei gemakkelijk boven de 20 procent uitgekomen, taxeert hij.

Op een positief gestemde Amsterdamse effectenbeurs steeg de koers van de aandelen Wegener Arcade eerst, maar rond het middaguur was het verlies 1,10 gulden op een koers van 39 gulden.

De groei van het bedrijfsresultaat (4,5 procent) onderschat de werkelijke stijging, aldus Huizinga. Vorig jaar had Wegener Arcade in de eerste zes maanden bijzondere opbrengsten, onder meer door verkoop van vastgoed. Deze baten werden in mindering gebracht op de kosten. In het eerste halfjaar stegen de overige kosten, waarin de extra voorzieningen zijn verwerkt, met 15 miljoen gulden naar 106 miljoen.

De extra voorzieningen zijn onder meer bedoeld voor reorganisaties in de muziekactiviteiten in Duitsland en Frankrijk, die samen een “substantieel verlies” leden. De Franse activiteiten worden verkocht, de (kleinere) Duitse dochter wordt gereorganiseerd. Enkele weken geleden heeft het concern zijn detailhandelsketen The Music Store en de klassieke muziekactiviteiten afgestoten aan toenmalig bestuurslid A. de Liefde. De extra voorzieningen hebben volgens Houwert geen betrekking op deze verkoop.