Clinton stelt partijgenoten teleur

WASHINGTON, 19 AUG. Veel partijgenoten van president Clinton hebben gisteren teleurgesteld gereageerd op zijn openbare erkenning dat hij het Amerikaanse volk misleid heeft over zijn verhouding met Monica Lewinsky. Clintons vrouw, Hillary, heeft laten weten dat ze toegewijd blijft aan hun huwelijk.

Een dag nadat Clinton in een televisietoespraak spijt had betuigd over zijn gedrag, belden de president en zijn medewerkers Congresleden op om hun steun te vragen. Er waren gisteren maar weinig politici die zich openlijk achter hem schaarden. De Democratische leiders in Senaat en Huis van Afgevaardigden, Thomas Daschle en Richard Gephart, namen allebei afstand van de president.

“Ik kan de relatie die de president toegegeven heeft niet goedkeuren, en ik ben erg teleurgesteld in zijn persoonlijke gedrag”, zei Gephart. Daschle zei dat hij teleurgesteld was dat de president niet eerder met de waarheid voor de draad was gekomen. Senator Dianne Feinstein uit Californië, doorgaans een supporter van Clinton, zei dat haar vertrouwen in de president compleet verwoest is.

Republikeinse politici waren nog harder in hun oordeel en vielen Clinton aan omdat ze vonden dat zijn verontschuldigingen niet ver genoeg gingen. Ook verweten ze hem dat zijn kritiek op aanklager Starr ongepast was.

De voormalige vice-president Dan Quayle, die zich warm loopt voor de presidentsverkiezingen van het jaar 2000, riep Clinton op nu af te treden, om het land impeachment-procedures te besparen. Maar Newt Gingrich, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, maande zijn partijgenoten om nog geen oordeel over de president te vellen zolang Starr nog geen rapport aan het Congres heeft uitgebracht over zijn bevindingen.

Het onderzoek van Starr ging gisteren gewoon door. Starrs kantoor dagvaardde Monica Lewinsky om morgen voor de tweede keer voor de grand jury te verschijnen. Naar verwachting zal de voormalige stagiaire daar gevraagd worden naar verschillen tussen haar getuigenis en die van president Clinton.

Aanklager Starr zou niet tevreden zijn over het verhoor van Clinton, dat hem maandag in het Witte Huis werd afgenomen. De president zou zich in het verhoor onbuigzaam hebben opgesteld.

Hij betoogde onder meer dat hij in januari geen meineed pleegde toen hij onder ede ontkende dat hij seksuele relaties met Lewinsky had gehad, omdat niet alle vormen van seks vallen onder de definitie van seksuele relaties die hij hanteerde. Vragen die daarover opheldering zochten, weigerde de president te beantwoorden omdat die inbreuk zouden maken op zijn privacy.

Herhaaldelijk onderbrak de president het verhoor voor overleg met zijn raadslieden, één keer zelfs voor een uur, waardoor Starr en zijn medewerkers in tijdnood kwamen en niet al hun vragen konden stellen. Mogelijk zal Starr de president vragen, of dagvaarden, voor een tweede verhoor. Clinton vertrok gistermiddag met zijn vrouw en dochter met vakantie.

Pagina 4: Minderheid van Amerikanen wil vertrek Clinton

Volgens de eerste opiniepeilingen is de korte toespraak die Clinton maandagavond over de kwestie hield door het Amerikaanse publiek goed ontvangen. De rede zou op de televisie bekeken zijn door maar liefst 64 procent van de bevolking. Tweederde van de Amerikanen vond na afloop dat er een punt achter de kwestie gezet moet worden. Nog altijd 62 procent zou vinden dat Clinton zijn werk goed doet, ook al gelooft slechts 41 procent dat hij voor de grand jury de waarheid sprak. Niet meer dan 25 procent van de bevolking zou vinden dat Clinton moet worden afgezet. Opiniepeilers waarschuwen er echter voor dat de publieke opinie in de eerste dagen na belangrijke gebeurtenissen vaak nog verschuift.

Vandaag viert Clinton daar zijn 52e verjaardag. Hillary Clinton gaf gisteren een verklaring uit dat ze nog gelooft in haar huwelijk en houdt van haar man.

Haar woordvoerder, Marsha Berry, bevestigde dat de first lady pas dit weekeinde van haar man de waarheid had gehoord over zijn verhouding met Lewinsky. Toen het schandaal in januari aan het rollen werd gebracht, was Hillary Clinton een van de meest uitgesproken verdedigers van haar man. Op televisie sprak ze de berichten toen met grote stelligheid tegen. “Dit is duidelijk niet de beste dag in het leven van mevrouw Clinton”, aldus Berry. Maar ze zou haar man vergeven hebben en in hem geloven.

Bij aankomst op het vliegveld van Martha's Vineyard, werden de Clintons opgewacht door een kleine schare aanhangers. Uitgebreid namen de president, zijn vrouw en dochter Chelsea er de tijd voor om samen alle aanwezigen de hand te schudden.

De Amerikaanse kranten toonden zich gisteren kritisch over de bekentenis van Clinton. The Los Angeles Times schreef dat de Amerikanen “het recht hebben zich teleurgesteld te voelen in de president”. Volgens de krant is Clinton “beschadigd”, zelfs als vastgesteld zou worden dat hij uiteindelijk niet gelogen heeft. Clinton heeft volgens de krant een “ongelooflijke beoordelingsfout” gemaakt door een relatie aan te gaan met een stagiaire: de president heeft zijn geloofwaardigheid verloren.

The New York Times meent dat Clinton een “vitale kans” voorbij heeft laten gaan om de natie een “louterend verslag” te geven en zichzelf daarmee te rehabiliteren. Zijn “minimale” bekentenis en “ingehouden woede” maken van de president niet “de leider die iedereen zal missen wanneer hij Washington verlaat.”

Volgens The Wall Street Journal heeft de president “de neus van de natie zeven maanden lang in deze smerigheid gedoopt, lang genoeg om ons te dwingen de feiten te confronteren en het gedragspeil dat wij van een president verwachten in ogenschouw te nemen.” Andere Amerikaanse tonen zich eveneens uiterst kritisch.