Clinton

HERALD TRIBUNE

Wat een kans heeft Clinton maandagavond laten schieten, toen hij de zware last van zich af had kunnen schudden van al zijn voortdurend veranderende verklaringen over zijn persoonlijke gedrag, die zijn politieke carrière zoveel jaren hebben gekenmerkt.

[...] President Clinton werd geconfronteerd met zijn - bijna verslavende - gewoonte die hem tijdens zijn politieke carrière voortdurend heeft gedreven en opgejaagd. Zijn gewoonte om obstructie te voeren en om te misleiden, door feiten te verhullen en te vertekenen, of door hiaten in zijn geheugen als argument aan te voeren, is de bron van vrijwel alle problemen van zijn presidentsschap.

FINANCIAL TIMES

Tenzij de onafhankelijke aanklager met nieuw en vernietigend bewijs komt, zal Clinton dit vreselijke moment van publieke vernedering overleven. Niets van wat nu bekend is geworden is een grote misdaad of een misdrijf die reden kan zijn voor een afzettingsprocedure.

[...] Clinton heeft genoeg tijd over - en genoeg belangrijk werk te doen in binnen- en buitenland - om zijn nationale en internationale status te herstellen. Maar op dit moment is een gevoel van droefgeestigheid moeilijk te onderdrukken. Hetzelfde geldt voor de gedachte dat het allemaal anders had kunnen zijn.

WALL STREET JOURNAL

Het is te laat voor zo'n goedkoop berouw. [...] In ruil voor publieke vergiffenis moet Clinton nu op zijn minst volledige verantwoording afleggen aan het Amerikaanse volk. [...] Juridische aspecten daargelaten heeft het Amerikaanse volk het recht om te weten hoe zijn regering zich heeft gedragen. Welke daden tot een afzettingsprocedure kunnen leiden en wat als bewijs mag gelden, daarover moet het Congres beslissen en niet Kenneth Starr. Anderzijds, als Starr president Clinton kan vrijpleiten van zijn bemoeienissen met 'Filegate' en 'Travelgate', hebben de Amerikanen recht om dat ook te weten - het hoeft niet uitsluitend te worden vastgesteld door de adviseurs van het Witte Huis [...].

LE FIGARO

Deze verklaring vormt geen excuus voor Clinton.

Al vijfentwintig jaar is hij actief in de politiek, en nog steeds ontkent hij de regels van het spel: in de VS moeten politici zich gedragen als naïeve kinderen. Zijn ontsporing met Monica is daarom onbegrijpelijk. Temeer daar Clinton in 1992 door een andere affaire, met Gennifer Flowers, zijn verkiezingscampagne al bijna zag mislukken.

Maandagavond heeft Clinton het er handig vanaf gebracht. Maar zelfs als hij erin slaagt zich in het Witte Huis te handhaven, zal deze president toch niet meer zijn dan aangeschoten wild.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Bill Clinton heeft als eerste Democraat sinds Roosevelt een tweede ambtstermijn veroverd.

Hij heeft het begrotingstekort ongedaan gemaakt en regeert in een tijd van aanhoudende economische bloei. Dit alles kwalificeert hem eigenlijk voor een goede plaats in de voorste gelederen van het middenveld van de 42 presidenten die Amerika totnogtoe heeft gehad.

Het voornaamste resultaat van zijn presidentschap zal men echter na het jaar 2000 in de annalen moeten opslaan onder de letter L van Lewinsky.